تعبیر خواب کشتن آهو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن آهو این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن آهو نشانه بروز گرفتاری و مشکلات در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببنید که آهویی را می کشید نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که بسیار ناراحت کننده و تلخ است.

اگر در خواب آهویی را ببینید که کشته اید و آن را در بیابان انداخته اید

بدین معناست که دشمنان زیادی را پیدا میکنید که می خواهند به شما آزاار برسانند و شما را اذیت کنند.

اگر در خواب ببینید که در کوچه ای آهویی را کشته اند و جسد آن را انداخته اند

نشانه این است که خبر های بد و ناگواری به شما می رسد و فردی شما را فریب خواهد داد و به شما خیانت می کند.

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب کشتن آهو بدین معناست که اگر در خواب ببینید که آهویی را می کشید و گوشت آن را میخورید

نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید و همچنین به موفقیت می رسید و پیشرفت می کنید.

اگر در خواب ببینید که همسرتان آهویی را می کشد به این معناست که اختلاف و درگیری و جنگ و دعوا بین شما و همسرتان به وجود می آید

( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که فرد دینداری آهویی را می کشد نشانه این است که برکت از زندگی او بیرون می رود و شانس های خود را از دست می دهد.

اگر در خواب ببینید که گوشت آهویی را که کشته اید را می خورید

نشانه این است که مشکلاتی برایتان به وجود می آید که بسیار ناراحت کننده و تلخ است و باعث افسردگی شما می شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر خواب دیده باشی آهویی را از نزدیک لمس میکنی و آن را می کشی و یا آن را در دستان خودت میگیری ،به

این علامت است که در زندگی بخت و اقبال با شما یار خواهد شد و به خوشی و آرامش می رسید  و اتفاقات خوب و خوشی برایتان می افتد.

و فردی وارد زندگی شما می شود و شما به او عشق می ورزید.و حتی به او پیشنهاد ازدواج می دهید.

مطیعی تهرانی میگوید

کشتن آهویی رام به منظور داشتن اوقات و روزهای خوش با فرزندان و اهل خانه است.

و نشانه رسیدن به خواسته و آرزوهاست.

اگر در خواب ببینید که آهویی را می کشید و و جسد آن را در خیابان می گذارید

نشانه این است که دوستان زیادی را پیدا میکنید و این دوستان در انجام کارها به شما کمک میکنند و شما را به خواسته هایتان می رسانند.

اگر در خواب ببینید که مادرتان آهویی را می کشد نشانه این است که فردی وارد زندگیتان می شود

و به شما ظلم و بدی می کند و باعث عذاب و ناراحتی شما می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها