تعبیر خواب کشتن خوک

تعبیر خواب کشتن خوک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن خوک این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب کشتن خوک چاق آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود .
تعبیر دیدن  کشتن خوک لاغر در خواب، نشان آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
کشتن  ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد . و به موفقیت می رسید
کشتن و  شنیدن صدای خوک در خواب ، آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .

اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، و بعد آن را می کشید
تعبیرش آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

آنلی بیتون میگوید

تعبیر دیدن  کشتن خوکی چاق و سالم در خواب ، آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .
اگر دختری در خواب ببینید که خوکی در لابلای گل و لای حرکت میکند  و ان را می کشد
،تعبیرش آنست که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت که با او رفیق می شود

کشتن خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام .
پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
دیدن کشتن  خوک در خواب مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد
و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار .
تعبیر داشتن خوک دیگر  و کشتن ان اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد . و از راه حرام به دست آمده

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد  و ان را بکشید نشانه این است که پولی فراوان به شما می رسد
اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد  و اها به شما آسیب می رسانند و آن را می کشید
نشانه این است که ثروتی تحصیل می کنید که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود .
کشتن  خوک رانی نیز تحصیل مال حرام ، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است .

کارل یونگ میگوید

دیدن کشتن  خوک چاق در خواب نشانه این است که در زندگی و شغل خواب بیننده به سرعت دگرگونی‌هایی ایجاد می‌شود. و در زندگی با تغییر روبرو می شوید
دیدن  کشتن خوک لاغر در خواب نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که ناراحت کننده است
دیدن  کشتن خوک‌های تازه زا و ماده خوک در خواب نشانه این است که خواب بیننده در کار‌های خود پیشرفت می‌کند. و چیز های زیادی به شما می رسد
اگر فردی در خواب صدای خوک بشنود  و ان را بکشدنشانه این است که در اثر مرگ کسی غمگین و افسرده می شود
اگر فردی در خواب ببیند که به خوک‌ها غذا می‌دهد  و بعد آن را می کشد
نشانه این است که بر تعلقات شخصی او اضافه می‌شود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx