تعبیر خواب کشتن راسو

تعبیر خواب کشتن راسو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن راسو این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن راسو در خواب به معنای دزد است و اگر وارد خانه تان شود یعنی دزد وارد خانه شما می شود . و آرامش شما را خراب میکند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
امام صادق هم کشتن  راسو را در خواب نشان از غم و بیماری می داند .
تعبیر خواب  کشتن راسو در مزرعه خانه تان در خواب به معنای دزد خانگی می باشد و نشانه این است که فردی تمام دارایی شما را با خود می برد

در روانشناسی یونگ آمده است

دیدن کشتن  راسو در خواب به معنای یک خشم سرکوب شده است و یعنی وقتی شما از موضوعی ناراحت هستید
و نمی توانید نظر مخالف خود را بیان کنید ممکن است این خواب دیده شود
.بویی هک که از راسو پخش می شود به معنای ترس می باشد و ممکن است ترس از بیان همان مخالفت باشد .

دیدن  کشتن راسو به خواب  نشانه دزد است. چنانچه بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، و راسو را کشتید
دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد. و تمام اموال شما را به غارت می برند

دیدن راسو به خواب، به سه معنا است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بیماری.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

راسو از پستانداران جونده صحرایی است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است
. دیدن کشتن  راسو در خواب رو به رویی با دزد است.
اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می برد. معبران عموما راسو را دزد تعبیر کرده اند.

چنانچه در خواب بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد.

اگر در خواب بیند گوشت راسو میخورد و راسو را کشته اید
یا چیزی از اندامهای او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت راسو می‌خوری، و راسو را کشته ای
یـعـنـی از مال و اموال شخصی دزد مصرف خواهی کرد.

اگر ببینی راسو تو را گاز گرفته است، و او  میخواهد که به تو آسی برساند  یـعـنـی مبتلا به بیماری طولانی خواهی شد، ولی سرانجام بهبود پیدا خواهی کرد (دفع بلا و گرفتاری).(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می دهید  و سپس ان را میخواهید که بکشید
در واقع مال خود را به کسی می دهیدکه اگر هم ندهید او می دزدد و می برد. و پس بهتر است که از مال خود به دیگران بدهید

اگر در خواب دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستیرا از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.

اگر در خواب ببییند که همسرتان راسو رت می کشد نشانه این است که خبر های بسیار بدی به شما می رسد که ناراحت کننده خواهد بود

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx