تعبیر خواب کشتن روباه

تعبیر خواب کشتن روباه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن روباه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن  روباه در خواب نشانه وجود فردی فریبکار و حیله گر است. همچنین نشانه حل هوشمندانه مشکلات و چالش های زندگی و رفتار غیر قابل پیش بینی شماست.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

 اگر از آن دسته افرادی هستید که زیاد خواب روباه می بینید  و در خواب ان را می کشید
به شما هشدار می دهیم بیشتر حواستان را جمع کنید زیرا ممکن است سرتان کلاه رفته باشد و خودتان از این موضوع باخبر نباشید. و ارامش شما را بهم بزنند

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب به طور غیر منتظره ای با روباه روبرو شدید و ان را کشتید
تعبیرش این است که به طور غیر منتظره ای صاحب پول زیادی می شوید. ممکن است در قرعه کشی برنده شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید)

اگر خواب دیدید که روباه شما را تعقیب کرد و دنبالتان کرد و فردی ان را کشت
تعبیرش این است که خطر در کمین شماست. و خبر های بدی به شما می رسد

تعبیر دویدن روباه در خواب نشانه این است که دشمنانتان از شما می ترسند و سعی می کنند از شما دور شوند. و شما را ترک کنند

اگر در خواب دیدید که روباه طعمه خود را رها کرد و فردی او را کشت
تعبیرش این است که به خاطر هوش و زیرکی خود سعی می کنید در مسیری که هستید با همین قدرت پیش بروید.

اگر خواب دیدید که روباه مشغول تمیز کردن خود بود تعبیرش این است که به دلیل پیشرفت هایی که در زندگی داشتید
دشمنان زیادی پیدا کرده اید.
آن ها میخواهند شما را از پای در بیاورند به همین دلیل در حال برنامه ریزی و آماده کردن زمینه های آن هستند.
سعی کنید حواستان را بیش از پیش جمع کنید تا گرفتار دسیسه های آن ها نشوید.

کارل یونگ میگوید
کشتن روباه درخواب مردی مکار ، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او .

اگر خواب ببیند که با روباه در جنگ و نبرد بود ، دلیل کند که خویشان او با او خصومت  و جنگ و دعوا کنند .
اگر بیند روباه راهی جست ، دلیل که از پریان ترسیده گردد .
اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند ، و آن را کشتید
دلیل که زنی او دوست دارد ، ولیکن دوستی او ضعیف است

اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید و آن را بکشید
نشانه این است که با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند .
احتمال دارد او زن باشد .به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند وشما را فریب می دهد و آرامش شما را خراب میکند

اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته و شما خود روباه و بچه او را کشتید
نشانه این است که زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند
و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد . به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx