تعبیر خواب کشتن زرافه

تعبیر خواب کشتن زرافه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن  زرافه اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.

 تعبیر خواب کشتن زرافه به طور کلی دیدن کشتن  زرافه در خواب سمبل و نماد رفاه و آسایش است ولی همواره درباره این نماد و سمبل شبهاتی وجود داشته است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر در خواب خود  کشتن مشاهده کردید نشانه این است که در این لحظه شما قادر به ساختن رویاها و برنامه‌های آینده خودتان نیستید. بنابراین به زمان و برنامه ریزی بیشتری برای رسیدن به اهدافتان نیازمندید.
رسیدن به آرزوهای خود را مدت زمانی به حال تعلیق در آورید تا به نتیجه بهتری برسید. و به همه خواسته های خود برسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 کشتن زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و مؤانست او سودی ندارد و زحمت می‌آورد
چنانچه در خواب زرافه ای ببینید نشانه این است که شما  با شخصی رو به رو می‌شوید که دوستی با او نه به صلاح است
و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می‌تواند بکند
و بدایعی از او دیده می‌شود که بیننده را به حیرت وا می‌دارد.
به دنبال زرافه رفتن و کشتن ان در خواب دو حالت دارد. اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می‌کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست
ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می‌دوید، ومیخواهید ان را بکشید نشانه این است که در پی امری محال می‌روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می‌زنید که آن هم به صلاح شما نیست.
دیدن  کشتن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که گفته شد.
آدمی که می‌تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد.
دیدن چندین زرافه و کشتن ان در خواب  در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل است.
معبرین غربی گویند:
دیدن کشتن  زرافه در فضای باز نشانه مناسب و مطلوبی برای شما نیست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب زرافه را مشخص کنید.)
شریک زندگیتان احساسی که در برابر او دارید را نسبت به شما ندارد و شما به زودی پی خواهید برد
که او نسبت به شما بی وفاست. و ممکن است که به زودی شما را ترک کند و سراغ فردی دیگری برود
در این زمان ممکن است شما افسرده شوید ولی در آینده خواهید فهمید
که دوری از او چندان سخت نیست و آرامش پیدا خواهید کرد.
کشتن زرافه‌ای که خم شده و یا سر تکان می‌دهد نشانه‌های خوبی را به همراه دارد.
نشانه این است که شخصی وجو دارد که نسبت به شما نامهربان است البته شما نیز نسبت به او همین رفتار را دارید ولی موقعیت مناسبی برای شما پیش خواهد آمد
که به وسیله آن فرد به پیشرفت قابل توجهی دست خواهید یافت

 اگر در خواب دیدید که بر پشت زرافه‌ای نشسته و او را به حرکت در می‌اورید و شکار کردیید و کشتید
بیانگر این است که شما مرکز توجه هیچکس جز خودتان نیستید.
با دیدن این خواب رابطه شما به بهترین دوستتان برهم خواهد خورد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx