تعبیر خواب کشتن زنبور

تعبیر خواب کشتن زنبور
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن زنبور این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب کشتن زنبور در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید. و اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

تعبیر خواب دیدن کشتن  زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است. و نشانه این است که موضوعی باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود

اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود و ان را کشتید
نشانه این است که پروژه ای کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.

اگر در خواب ببینید که زنبور می کشید نشانه آنست که بر دشمن پیروز می شوید. و در زندگی به موفقیت می رسید

دیدن خواب  کشتن ملکه زنبور عسل در خواب نشان از زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می شود. و پیشرفت میکند

کشتن زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و قصد دارد آسیبی جدی به شما بزند. و میخواهد که به شما ضربه بزند

زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.

اگر در خواب دیدید که عده زیادی زنبور دور شما جمع شدند، و آن هارا کشتید
نشانه این است که در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند. و به شما حسادت میکنند

کشتن زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.

آنلی بیتون میگوید

اگر ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است،  و ان را کشتی
یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری. وبه پول می رسی.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر ببینی کندوی زنبور عسل داری، و آن را میکشی یـعـنـی خواستۀ تو از زن‌ها برآورده می‌شود و مال و اموال حلال به دست می‌آوری.

تعبیر کشتن  زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد

اگر ببینی زنبور تو را نیش زده است، یـعـنـی مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود،

یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند. و باعث ناراحتی شما می شود

اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده‌اند،  و به تو آسیب می رسانند و آنهارا می کشی
یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می‌شوی (مخصوصاًً اگر ببینی تو را نیش می‌زنند).

اگر کسی در خواب ببیند زنبور او را نیش زد ، نشانه آنست که به او از سمت مردی بدجنس گزند و آسیبی میرسد

اگر کسی در خواب ببیند زنبور بسیاری اطراف او جمع شدند ، و آن ها را کشت  نشانه آنست که در میان انسان های بدکار قرار میگیرد
مخصوصا اینکه اگر در خواب زنبوران او را می گزیدند .

دیدن  کشتن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .

اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها