تعبیر خواب کشتن شتر مرغ

تعبیر خواب کشتن شتر مرغ

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تعبیر خواب کشتن شتر مرغ این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب شتر مرغ بدین معناست که اگرر در خواب ببینی شترمرغ را کشته‌ای، یـعـنـی بر مردی بیابان‌نشین مسلط می‌شوی و او را شکست خواهی داد
.اگر ببینی تخم یا پر و یا استخوان شترمرغ را داری، یـعـنـی از مردی بیابان‌نشینبه تو مال و اموالی می‌رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر خواب ببینی جوجۀ شترمرغ داری و ان را می کشی
، یـعـنـی صاحب فرزند مردی بیابان‌نشین می‌شوی
اگر ببینی شترمرغ بانگ و فریاد می‌کند و فردی ان را می کشد
، تعبیرش این است که خدمتکار شجاعی به دست می‌آوری. و او به شما خدمت می کند

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

معبران  کشتن شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانیکه در شهر ها زندگی نمی کنند
و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند
در خواب های مابه شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم.

تعبیر خواب کشتن شتر مرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شتر مرغ هم زنی است بیابانی.

این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند
در خواب های مابه شکل این حیوانات متجلی می شود.
سوار شدن بر شتر مرغ و یا کشتن ان در خواب  مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است.
و به این معناست که مسافرت می روید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت رفتن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب آوردن شتر مرغ و کشتن ان نشانه شنیدن خبر های بد و ناراحت کننده است

کشتن شتر مرغ به معنای سوغات است که از سرزمین های دور برای شما می رسد
و اگر احیانا شمابه کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می گیرد. و برای فردی که دوسش دارید سوغاتی می برید و باعث خوشحالی او می شوید.
کشتن شتر مرغ به دست کودکی در خواب نشانه این است  که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تایید دیگران نیست
و می تواند محل ایراد و ملامت باشد. و دیگران شما را سرزنش کنند.

تعبیر خواب  کشتن شترمرغ، مرد بیابان‌نشین و شترمرغ ماده، زن بیابان‌نشین می‌باشد.ا
گر خواب ببینی شترمرغ ماده به دست آورده‌ای و ان را می کشی
، یا کسی به تو داده است،یـعـنـی با زن بیابان‌نشین ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

اگر ببینی سوار شترمرغ شده‌ای، و کسی آن شتر مرغ را می کشد
یـعـنـی به سفر در بیابان می‌روی، ‌‌‌‌‌
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:یـعـنـی بر مردی بیابان‌نشین غلبه می‌کنی و کار بزرگی انجام می‌دهی. و اتفاقات خوبی برایتان می افتد و در کارتان پیشرفت می کنید

اگر ببینی سوار شترمرغ رام و فرمانبرداری شده‌ای و شترمرغ هم تو را به هوا برده و دوباره به زمین آورده است، و فردی به او شلیک میکند و ان را می کشد
یـعـنـی با مردی بیابان‌نشین به مسافرت می‌روی و با سود و منفعت زیاد برمی‌گردی،ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش بد است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx