تعبیر خواب کشتن طاووس

تعبیر خواب کشتن طاووس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن طاووس این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب کشتن طاووس بدین معناست که به اتفاقات خوبی دست پیدا میکنید و در زندگیتان خبر های خوبی به شما می رسد که بسیار خوشحال کننده است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
به همین علت معبران کشتن  طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد،
از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند.

چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند  و شما ان را می کشید
نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید.

البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد.

هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند.
برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند.
به هر حال دیدن کشتن  طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا. و نشانه این است که دیگران به شما بی اهمیت هستند

حضرت دانیال گوید:

دیدن  کشتن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. و به ارجمندی می رسد
اگر بیند طاووس از خانه او پرید و نتوانست که ان را بشکد
دلیل که زن را طلاق دهد. و در زندگی جدایی می بیند و افسرده می شود

اگر در خواب زنی طاووس را بکشد نشانه این است که خطراطی در کمین او است و همسرش به او خیانت می کند و او را ترک میکند و تنها می گذارد

 دیدن کشتن  طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است.
اگر بیند که طاووسی نر داشت، و آن را کشت  دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند
. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند. و به پول برسد.(در صورت تمایل متیوانید تعبیر خواب پول را مشاهد کنید)

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

پادشاه عجم (پادشاه).
بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).

ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

دیدن  کشتن طاووس  نشانه این است که عمر زیاد شود و اتفاقات خوبی برایتان می افتد و در زندگی خوشبختی می شوید

دیدن  کشتن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید. و فریب انان را می خورد

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. و با فردی مورد علاقه خود ازدواج مکند و تشکلی خانواده می دهد و با او زندگی میکند

شنیدن صداى طاووس و کشتن ان در خواب  بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید تا کسی به شما آسیب نرساند و شما را آزار ندهد

کشتن طاووس توسط کودک در خواب نشانه تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی است و نشانه این است که شما برای چیز های الکی تلاش و کوشش میکنید و نتیجه ای را هم دریافت نمیکنید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx