تعبیر خواب کشتن طوطی

تعبیر خواب کشتن طوطی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کشتن طوطی اطلاعاتی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب کشتن طوطی در خواب نماد و سمبل آدمی است پر حرف. البته این فرد در عین پر حرفی با سخنانش افراد دیگر را سرگرم کرده و دارای حسن نیت است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

گاه این فرد می‌تواند انسان را دل خوش و شاد نگه دارد و گاه اگر ذاتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و خطرناک است.

 تعبیر کشتن طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دخترِ «دوشیزه»،‌‌‌‌‌
ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید :

اگر ببینی گوشت طوطی می‌خوری، و طوطی را می کشی
یـعـنـی علم کسب می‌کنی ولی برای تو سودی ندارد .

اگر ببینی طوطی از دست تو پریده است، و ان را کشته ای یـعـنـی فرزند تو به مسافرت می‌رود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت  رفتن را مشاهده کنید.)
اگر ببینی طوطی با تو حرف می‌زند، و طوطی را می کشی
یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که باعث تعجب و شگفتی مردم می‌شود.

تعبیرهای  کشتن طوطی عبارتند از: ۱- فرزند ۲- دختری دوشیزه ۳- شاگردی سریع و چابک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید و ان را از قفس بیرون میکنید و می کشید
یا مصاحبی سرگرم کننده می‌یابید یا خوتان در شرایطی قرار می‌گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی‌کنید
و مجبور می‌شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می‌گوید تأیید و تکرار کنید.
اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.

کشتن  طوطی  نشانه مردی شایسته است و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد که بسیار خوشحال کننده است

دیدن کشتن  طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانه صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .
اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد و ان را می کشد
نشانه آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .
تعبیر خواب کشتن طوطی ، تنها ماندن در محیط اجتماعی است . و نشانه این است که افراد زیادی را پیدا میکنید که با انان دوست می شوید

اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد  ولی شما آن را کشتید
نشانه این است که مهمانی برای شما می‌رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می‌تواند عزیز و گرامی باشد
و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید  و دیگران ان را بکشند دو حال دارد.

 

اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می‌رسانید و او را ناراحت می‌کنید و می‌رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می‌کنید و خدمتی در حق او انجام می‌دهید
. گرفتن طوطی و کشتن طوطی در خواب  به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است.
چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد  و شما ان را کشتید نشانه این است که
سوغاتی دریافت می‌کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آورد و هم شادی.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx