تعبیر خواب کشتن فیل

تعبیر خواب کشتن فیل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کشتن فیل به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کشتن فیل  در خواب نماد تجارت مهم یا ملاقات با مردی با نفوذ و ثروتمند است.

اگر در خواب دیدید که فیل را به این طرف و آن طرف می بردید و ان را کشتید
تعبیرش این است که می توانید وضعیت زندگی خود را کنترل کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید
کشتن فیل در هند فیل نماد شانس و محافظت و برکت و نوآوری است .
در دین مسیح کشتن  فیل نمادی از اعتدال در کار سخت و صبر و شکیبایی است .

در چین  کشتن فیل نشانه خوشبختی و طول عمر و موفقیت است و نشانه این است که به آرزوهای خود می رسید
و در آسیا این حیوان نشانه ارتباط با دنیای دیگر است.
اگر خواب دیدید که فیل را نوازش می کردید و بعدش ان را کشتید
تعبیرش این است که بر سر راه شما هیچ مانعی وجود ندارد و به زودی در مسیری که دوست دارید قدم برمی‌دارید. و موفق می شوید

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دیدید به فیل آموزش میدادید و به حرف شما گوش داد  ولی شما آن را کشتید
تعبیرش بسیار عالی است. اگر به حرف شما گوش ندادن تعبیرش برعکس است.
کشتن فیل در خوابِ دختر نشانه ازدواج است. و بدین معناست که با فردی تشکیل خانواده می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)
تعبیر خواب کشتن  فیل در خواب پسر جوان نشانه تغییرات سرنوشت‌ساز است.
اگر مردی در خواب دید فیل دارد تعبیرش این است که باید شبهات را خود را کنار بگذارد و رویاهای خود را تحقق ببخشد.
اگر فیل را به همراه ببری دیدید  و آن را شکار کردید
تعبیرش این است که خطری شما را تهدید می‌کند. سعی کنید بیشتر از خود مراقبت کنید.تا دچار اشتباه نشوید

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب دیدید که فیل بار سنگینی را با خود می برد  و آن را شکار کردید و کشتید
تعبیرش این است که قدم بزرگی برداشته اید و نمی توانید این کار را درست انجام دهید.

از توانایی های خود غافل نشوید. و آن ها را فراموش نکنید
چرای فیل‌ در خواب نشانه موفقیت های ناچیز اما پایدار و تجارت خوب با بزرگان است.
دیدن کشتن  فیل کثیف در خواب نشانه این است که برای پول کم مجبورید
سختی زیادی را تحمل کنید.

خواب دیدن کشتن گله فیل، مادیات رفاه است.
اگر در خواب دیدید که از گله فیل ها فرار می کردید و ترسیدید و فردی انهارا کشت
تعبیرش این است که باید از دشمنانی که از شما قوی ترند بترسید.
بعضی اوقات این خوابی نشانه پتانسیل عظیمی در شماست که می ترسید از آن استفاده کنید.
اگر گله فیل ها در حال حرکت بودند و ان ها را کشتید
تعبیرش این است که از غرایز شما زیاد هستند و این موضوع باعث هرج و مرج در زندگی شما شده است.
سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید.

دیدن کشتن  تعدادی فیل در خواب ، نشانة فراوان است . و نشانه این است که به رفاه و آرامش و خوشی در زندگی می رسید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها