تعبیر خواب کشتن لاک پشت

تعبیر خواب کشتن لاک پشت

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن لاک پشت این مظلب را دنبال کنید.

تعبیر  خواب کشتن لاک پشت در خواب شادی و فرصت های جدید و خوش شانسی است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر خواب دیدید که لاک پشت از شما دور شد  و شما به آن شلیک کردید
تعبیرش این است که از عشقتان دور خواهید شد و این خواب بیانگر پایان رابطه عاشقانه شما خواهد بود.
این موضوع در آینده ، شما را بسیار نگران و عصبی خواهد کرد.
آنلی بیتون میگوید
اگر در خواب ببینید که لاک پشتی را می کشید و ان را دور می اندازید نشانه این است که به بیماری دچار می شوید .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید)
گاهی دیدن خواب کشتن لاک پشت نشانه بی پروایی است و به شما هشدار میدهد که خود را کنترل کنید.
به گفته برخی معبران تعبیر خواب کشتن  لاک پشت این است که باید احساسات خود را در برخورد با جنس مخالف کنترل کنید.
کارل یونگ میگوید
تعبیر خواب کشتن لاک پشت دیدن شادیهای پنهان است

 دیدن کشتن  لاک پشت در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید

دیدن کشتن  لاک پشت در خوابتان نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. و نشانه شنیدن خبر های خوب و خوش است
و بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید.
با زمان و صبر، شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. و از کارهایتان نتیجه خوبی میگیرید

تعبیر دیگر خواب کشتن  لاک پشت این است که شما خودتان را از واقعیات زندگی حفظ می کنید.

شما یک مانع خارجی سخت قرار می دهید و به دیگران اجازه ی ورود نمی دهید. در نتیجه حس عقب کشیدن می کنید و فکر میکنید که شما نمیتوانید کاری را بکنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کشتن لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال . پر حوصله و بسیار موقر و سنگین ، صبور و آرام که پند می دهد
و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد .
اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست ، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند  و شما ولی او را می کشید
نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید . تا مشکلاتتان حل شود

ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند .
همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر قرار بگیرد
که همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند .
اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید و فردی ان لاک پشت را له میکند  یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود .

کشتن لاک پشت گرفتن تعبیر گرفتن لاک پشت در خواب نشانه موفقیت های کوتاه مدت در زندگی است.
این خواب همچنین نشانه پیروزی و استدلال های موفق است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx