تعبیر خواب کشتن موش

تعبیر خواب کشتن موش

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن موش این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن موش در خواب نمایانگر این است که چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد،
دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شما را می‌جود و می‌فرساید حتی می‌تواند بیانگر بخش‌های ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

تعابیر بالا برگرفته از کتاب فرهنگ تفسیر رویا به قلم تونی کریسپ می‌باشد.

اکثر معبرین  کشتن موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است. که هیچکس نمیتواند به ان اعتماد کند
مطیعی تهرانی میگوید
اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند
و اگر این موش در خانه خودش باشد و ان را بکشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.
اگر موش در اتاق شما باشد نشانه این است که زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید.
اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و ان موش را کشتید
و رفت نشانه این است که  زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید
و دور می‌کنید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 تعبیر خواب دیدن  کشتن موش جنگ زن باشد

دیدن  کشتن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده و اموال او را غارت کرده است

آنلی بیتون می‌گوید:

 تعبیر خواب دیدن کشتن  موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات و درگیری های خانوادگی و بی وفایی دوستان است.
کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، و شما انهارا می کشید نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
و نتیجه خوبی نمی دهند

اگر دختری خواب موش ببیند،  که ان نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ  و فریب و دورویی خواهند زد.
اگر داخل لباس خود موش ببیند، و ان را بکشید علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.
و آبروی شما می رود و دیگران شما را مسخره میکنند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب موش را مشاهده کنید.)

جابر مغربی می‌گوید:
تعبیر خواب کشتن  موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.
تعبیر خواب موش و کشتن ان ، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسد است و خلافکار و بی دین است
اگر در خواب ببینید که فرزند شما موشی را می کشد نشانه این است که خبر هایی به شما می رسد
که بسیار ناراحت کننده و تلخ است و باعث افسردگیتان می شود.
اگر در خواب ببینید که همسرتان موشی را می کشد نشانه این است که بین شما و همسرتان مشکل و گرفتاری پیش می آید
و گرفتار می شوید و خبرهای بدی به شما می رسد که بسیار تلخ است
کشتن موش سیاه در خواب نشانه مصیبت است که برای شما به وجود می اید
5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx