تعبیر خواب کشتن کفتار

تعبیر خواب کشتن کفتار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن کفتار اطلاعاتی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب کشتن کفتار همان طور که می دانید کفتار حیوانی است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوب , نیست. در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد , نه آن چه واقعا است و شما در خواب می بینید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

مثلا ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد ,
کفتار را به جای سگ بگیرید.  و ان را بکشید صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار.

متقابلا ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی آزار از کنارتان می گذرد ولی شما وحشت زده گمان کنید
که, آن حیوان کفتار است. و آن را می کشید
صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن انجام می گیرد کفتار است نه سگ , زیرا شما سگ را کفتار گرفته اید.

اینجا نیز ادراک شما معیار تعبیر است. این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی شناسید
و نمی دانید, چگونه جانوری است مهم نیست.
آن چه اهمیت دارد برداشت شما است. اگر کفتاری در خواب ببینید,
و بدانید کفتار است و از آن بترسید  و آن را بکشید خوب نیست.

کارل یونگ میگوید

میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید و او کفتار را شکار کند و بکشد
خوب نیست چرا که خواب, او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد و خبر های بسیار بدی به او می رسد
که بسییار ناراحت کننده و تلخ است
و بر اوست که در روزهای آینده محتاط باشد, و خویشتن را حفظ کند.

تعبیر خواب کفتار بدین معناست که اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد،
بگذرد و دور شود و شما به ان شلیک کنید و آن را بکشید
خوب است چون , خطری از شما دور می شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود, و حمله کند خوب نیست.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب نگاه کردن در چشم کفتار مرده  نیز خوب نیست،
اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر, کفتار از شما بگریزد خطری را دفع کرده اید.
و از خود دور ساخته اید
برخی از معبران کشتن  کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس, زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد.
به هر حال دیدن کشتن  کفتار در خواب شئامت دارد.
تعبیر خواب دیدن کشتن کفتار درخواب، به معنای زنی زشت و پلید است .
اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود،  و فرد دیگری امد و او را کشت دلیل که زنی و همسری  زشت بخواهد
و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)
اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، و کفتار را کشته ای  یـعـنـی پیرزنی تو را حادو می‌کند
. و اتفاقات بدی را برای تو رقم می زند

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب حمله سگ به انسان

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها