تعبیر خواب کشتن کلاغ

تعبیر خواب کشتن کلاغ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن کلاغ اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کشتن کلاغ  در خواب تعابیری گوناگون دارد. دیدن کشتن  کلاغ در خواب معمولا از چیزی ناخوشایند خبر می دهد که در آینده اتفاق خواهد افتاد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

برخی اوقات هم کشتن کلاغ در خواب نمادی از خرد است. به همین دلیل درک معنای نهفته و تعبیر خواب کلاغ از اهمیت بالایی برخوردار است.

کشتن کلاغ و زاغ از حیواناتی هستند که در بیداری با صدای خود غربت و غم را تداعی کرده و دیدنشان در خواب به خوبی تعبیر نشده است.  کشتن کلاغ و زاغ به تعبیر مطیعی تهرانی انسانی است خلاف کار و دیدن کلاغ در خواب نیز تعبیری مشابه خواهد داشت.

آنلی بیتون میگوید

کشتن کلاغ نماد مرگ، بدبختی، خیانت، خبر بد و گاهی نماد جرم و جنایت است.
و همچنین نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده و تلخ است
معمولا افرادی که زیاد خواب کلاغ می بینند  و کشتن آن را می بینند
دچار اختلالات عاطفی و یا استرس زیاد هستند و یا از چیزی می ترسند.
همچنین کشتن  کلاغ می تواند نمادی از سختی ها و مشکلات در آینده باشد. و نشانه رسیدن خبر های بد است
کلاغ ها پرندگان هوشمندی هستند و گاهی در خواب می خواهند شما را از خبری در آینده مطلع کنند.

تعبیر دیدن  کشتن کلاغ در خواب ، اندوه و بدبختی است . و نشانه این است که ممکن است یکی از عزیزان و دوستانتان را از دست بدهید
تعبیر دیدن کشتن  کلاغ مرده در خواب ، گویای آنست که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

دیدن  کشتن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، و ان را شکار کرد دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، و ان را کشتن دلیل که به حیله مال مردم بستاند.

اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

 دیدن  کشتن کلاغ در خواب، نشانه خبر های بدی است

اگر در خواب یک زاغ ببینی، که ان را می کشی تعبیرش «کنیزک» هندی می‌باشد،

‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب چندین زاغ ببینی تعبیرش لشکر است،تعبیر دیدن کشتن کلاغ و  زاغ، مرد «فاسق» و دروغگو می‌باشد.
و نشانه این است که فردی شما را فریب می دهد و میخواهد که به شما آسیب برساند

 اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، و ان را کشتی
یـعـنـی با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شود
اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای،  و آن را کشتی
یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل و هوی و هوس خواهی بود .

اگر ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی،
‌‌‌‌ و میتوانی پروز شوی و پیشرفت میکنید و موفقیت کسب می کنید

2 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx