تعبیر خواب کشتی گرفتن

تعبیر خواب کشتی گرفتن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

ما در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب کشتی گرفتن را شرح بدهیم .

جهت تعبیر خواب آنلاین ، این موضوع می توانید در گفتگو آنلاین بفرمایید.

اگر در خواب دیدید با کسی که از خود او زورمند تر است کشتی می گیرد . دست به کاری می زند که توانایی انجام آن کار ندارد . اگر زمین خورد در آن کار مغلوب می شود و زیان می بیند .

تعبیر خواب ابن سیرین :

اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او را بینداخت دلیل که حالش نیکو شود . اگر هر دو ایستاده بودند دلیل که بر او گزندی رسانند .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

اگر ببیند که با یک جن کشتی گرفت ربا خوار یا جادوگر است یا ممکن است که مال و دارائیش را از دست بدهد و به غم و غصه دچار شود .

دکتر علی طبسی می گوید :

اگر مرد و یا پسری خواب ببیند با زنی روی تشک مشغول گرفتن کشتی است چنان چه مجرد باشد به این معناست که در زمینه ی عشق و عاشقی و یا در انتخاب همسر بخت و اقبال با او همراه است و یک عمر زندگی همراه با خوشبختی پیش روی اوست .

شیخ طوسی می گوید :

دیدن چنین رویایی را برای افراد مجرد بیانگر فرصت ها و پیشنهاد های طلایی و مهم محسوب می کند .

علامه طباطبایی می فرماید :

دیدن این رویا را نشانه ی کسب موفقیت و پیروزی در زمینه ی مسائل عاطفی میداند و برای اشخاص متاهل نیز بیانگر قدرت و اراده ی زیاد برای اداره کردن زندگی بی دردسر و همراه را راحتی است

معبران خارجی می گویند :

نبرد کردن و یا مبارزه ی ورزشی با زنان همیشه در رویای های ما اخباری دلپذیر و خوشی را درباره ی چند سال اینده می دهد آینده ای که در ان خوشبختی و شادمانی جایگزین می شود کسب تجربه های شیرین و لذت بخش صاحب عمری طولانی شدن همراه با سلامتی و نشاط نیز از دیگر معانی همین رویاست .

معبران غربی می گویند :

اکثرا معبران هم عقیده هستند که ورزش کردن در صورتی که به شکل یک نبرد و یا مسابقه با جنس مخالف در رویا های ما باشد معنایی به جز آشنا شدن با افراد جدید و اهل زندگی نیست کسانی با شما اشنا خواهند شد که می توانند تاثیرات زیاد و مثبتی را روی روحیه شما بگذارند و حتی در کنار آن ها یک عمر زندگی خوش را سپری کنید حالا اینکه کسی در مسابقه ی کشتی بازنده و یا برنده شود تاثیر چندانی در اصل تعبیر این خواب ندارد .

 

 

 

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx