تعبیر خواب کشک

تعبیر خواب کشک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشک همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب کشک در خواب  به معنی فتنه انگیزی است و دغل کاری و فریبکاری

اگر ببینید کسی برای شما کشک می ساید، او فتنه می انگیزد و گرفتاری و مشکل برایتان به وجود می آورد

و چنانچه دیدید خودتان کشک می سایید نشانه این است

که کاری را انجام می دهید که خلاف قانون است و دیگران شما را سرزنش می کنند.

فروختن کشک در خواب  بهتر از خریدن آن است.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

کشک در خواب، نشانه غم و اندوه است.

اگر دیدید که کشک می خورید دلیل که وام دار می شوید وغمگین می شوید،که اگر کشک ترش بخورید تعبیر خوبی ندارد.

 

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب کشکی شور و ترش  بد مزه بخورید ،نشان دهنده این است که به زودی گرفتار غم و ناراحتی و بلا می شوید.

اگر کسی در خواب کشک نساییده می خورد،

بدین معناست که کاری را با بی احتیاطی شروع می کند و زیان می بیند.

اگر کشک ساییده می خورد، آدمی محتاط استو کارهایش به خوبی پیش می روند.

 

تعبیر خواب کشک سفید

 

کشک سفید در تعبیر خواب، به معنی روشنی است.

این خواب می تواند نشان دهنده ی احساس مثبتی خوبی  باشد که در اثرگررفتن داده های سالم و امیدبخش در شما به وجود می آید..

داده هایی که باعث می شوند تا به سلامت روانی خود اهمیت داده

و با آرامش و صبوری به ارزش خود فکر کنید و همیشه نسبت ب خودتان حس خوبی داشته باشید.

اجازه ندهید که افکار زائد و منفی در درون شما رشد کنند و فکر و اندیشه و مغز شما آسیب برسانند.

 

تعبیر خواب کشک خریدن

 

خرید و فروش کشک در خواب با مفهوم اعتماد به نفس مرتبط است.

اگر در خواب احساس کنید که نمیتوانید کشک بخرید،باید بدانید که نسبت به موقعیت وکار های خود در زندگی بیداری دچار تردید و شک شده اید.

این خواب از شما می خواهد موانعی که بر سر راه شما قرار دارند را از بین ببریدو به آرامش دورنیتان برسید و اعتماد بنفس خود را بیشتر کنید

و از هر چه که شما را به سمت افکار منفی میکشانند دوری کنید.

 

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کشک را به صورت انلاین مشاهده کنید.

 

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر بیند که در خواب  بادمنجان و کشک را با هم میخود یا اگر آن را فروخت یا از خانه خود بیرون انداخت بدین معناست که از غم و اندوه رها می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

10 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها