تعبیر خواب کشیش

تعبیر خواب کشیش

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشیش همراه با تعبیرک باشید.دیدن کشیش یا همان پدر روحانى در خواب، بیانگری از تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى میباشد. صداى کشیش در خواب، نشان دهنده آن است. که افردى قصد فریب شما را دارند.

اگر در خواب ببینید، که با کشیشی در حال صحبت هستید. به این معنی است. که شخصی میخواهد، شما را گول بزند. همچنین می توانید، در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

اگر دختری خواب ببیند، وارد کلیسا شده. بیانگر آن اسـت. کـه در آینده، به بیماری سختی دچار خواهد شد. اما؛ اگر ببیند کـه در هنگام ورود بـه کلیسا، با کشیش حرف میزند. نشانه آن است. که بعدها از طرف دوستانش بخاطر غلط بودن رفتارش، مورد انتقاد و سرزنش قرار خواهد گرفت.

*در صورت تمایل میتوانید، برای خواندن تعبیر خواب کلیسا به این صفحه مراجعه کنید.*

اگر شخصی خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج کرده است. این خواب خبر از، فقر و بدبختی و وسوسه های درونی میدهد. که باعث از بین بردن آبرو میشود.

 کشیش هانس کورت می گوید:
  • اگر در خواب ببینید، که کشیش می خواهد. شما را نصیحت کند. یعنی که؛ کسی میخواهد شما را فریب دهد!
  • تعبیر خواب کشیش نشان دهنده، تغییرات و تحولات منفی در زندگی ما میباشد.
 آنلی بیتون می گوید:
  • اگر در خواب کشیش ببینید، خواب شما میگوید؛ که به سفرهای نامساعدی می روید. و اتفاقات ناخوشایندی در زندگی شما خواهد افتاد.
  • اگر در خواب صدای کشیش را بشنوید؛ معنی خواب هشدار میدهد. که فرد حیله گری میخواهد، شما را فریب دهد.
  • تعبیر خواب کشیش بودن؛ این است که؛ حقوق دیگران را به نفع خودتان پایمال می کنید.
لیلا برایت می گوید:
  • اگر کشیش را در خواب ببینید، شانه آن است. که شما غمگین و اندوهگین هستید. و اگر با او دعوا کنید، یعنی دشمنان بسیاری دارید.

*در صورت تمایل میتوانید ، تعبیر خواب مسیحی شدن را ازین صفحه بخوانید.*

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx