تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کفتار به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کفتار حیوانی است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوب نیست.
در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد  نه آن چه واقعا است و شما در خواب می بینید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مثلا ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است
و حتی احتمال دارد  کفتار را به جای سگ بگیرید. صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار

اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید خوب نیست چرا که خواب, او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد و یا یکی از عزیزانش را از دست می دهد.
بر اوست که در روزهای آینده محتاط  و مراقب خود باشد و خویشتن را حفظ کند.

تعبیر خواب کفتار بدین معناست که اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد،
بگذرد و دور شود  نشانه خوب است چون بلا و خطری از شما دور می شود و اتفاقات بد برایتان نمی افتد.
ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود, و حمله کند خوب نیست و بدین معناست که اتفاقات بدی برایتان می افتد.

اگر در خواب کفتاری را در جنگل دیدید نشانه این است که به انجام کار های خوب مشغول می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگل را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب نگاه کردن در چشم کفتار نیز خوب نیست، اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید
و اگر, کفتار از شما بگریزد و بترسد و فرار کند نشانه این است که خطری را دفع کرده اید.
برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد.
به هر حال دیدن کفتار در خواب شئامت دارد.

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب حمله سگ به انسان

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx