تعبیر خواب کفش سفید

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کفش سفید این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کفش سفید نشانه رسیدن به مراد و خواسته های دلتان است.

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که به پای خود کرده اید نشانه این است که در زندگی به موفقیت می رسید

و در کاری که انجام می دهید پیشرفت میکنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که پاره شده است نشانه این است که خبر های بد و ناگواری به شما می رسد

که بسیار ناراحت کننده خواهد بود. و باعث عذاب و افسردگی شما می شود.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که گم کرده اید نشانه این است که مشکلاتی برایتان به وجود می آید

که حل شدنی نیست و باعث عذاب و اذیتتان می شود.

تعبیر خواب کفش سفید بدین معناست که اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که برای پای شما کوچیک شده است
نشانه این است که دوستان زیادی را پیدا میکنید

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که آن را به مادربزرگتان هدیه می دهید

نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و به شما عشق و محبت می ورزد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مادربزرگ را مشاهده کنید)

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که به فرزندتان هدیه می دهید

نشانه این است که دیگران به شما کمک خواهند کرد و شما را به موفقیت می رسانند.

اگر ببینی که دیگران کفش سفیدی دارند که پاره شده و آن را پوشیده اند

نشانه این است که خبرهای خوشی دریافت خواهید کرد و به خوشی و آرامش زیادی می رسند.

و اتفاقات خوبی برایتان می افتدکه خوشحال کننده است.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر ببینی پدر و یا مادرت کفش سفید پاره داشتند نشانه این است که منتظر بروز یک شانس باشید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

و خوشبختی به شما روی می آورد و به آرزوهایتان می رسید و همچنین در کاری که انجام می دهید نتیجه مطلوبی را می گیرید.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر خودت پوشیدی کفش پاره و سفیدی را به نشانه ی ناکامی و  شکست خوردن در عشق فریفته زنان شدن و سرنوشت نحس و ننگ بار است

اگر دیدی دوستان نزدیکت کفش سفیدی را پوشیده اند به دو معنا می باشد

اول نشانه این است که فردی وارد زندگیتان می شود و زندگیتان را تغییر میدهد و این تغییر میتواند خوب و مثبت باشد.

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که برای نوزادتان می گیرید نشانه این است که فردی در زندگی به شما خیانت می کند و عذابتان می دهد و همچنین پشت سر شما بد گویی می کند.

تعبیر خولب کفش سفید بدین معناست که اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که بند های آن افتاده است

بدین معناست که دیگران به شما بی احترامی میکنند و اهمیت نمی دهند.

اگر در خواب کفش سفیدی را ببینید که گم شده است و شما آن را پیدا میکنید

نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها