تعبیر خواب کفگیر

تعبیر خواب کفگیر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کفگیر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کفگیر ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم کفگیر داریم با کفگیر می خریم .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب کفگیر به معنی خدمتکار است .اگر مردی خواب ببیند , کفگیر در دست دارد نشانه این است که  زن می گیرد و اگر رنی ببیند کفگیر نو در دست دارد به معنی کمک رسیدن  و یاری رساندن به اوست

مطیعی تهرانی میگوید:

کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه و زندگی بیننده خواب را اداره می کند و سر پرستی را بر عهده دارد. کفگیر از چیزهایی است, که به ندرت و خیلی کم اتفاق می افتد یک مرد در خواب ببیند
ولی اگر دید اشاره به کسی است که امور خانه زیر نظر اوست.

اگر در خواب ببینید که به کمک کفگیر غذا را در ظرفش قرار میدهید نشانه این است که در انجام کاری با فردی مشارکت میکنید تا به نتیجه مطلوبی برسید و موفق شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب  غذا را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب کفگیر بدین معناست که اگر خانمی در خواب ببیند که کفگیری نو در دست دارد
که قبلا آن را نداشته نشانه این است که کسی پیدا می شود که به او کمک و یاری  می کند.

اگر مردی مجرد در خواب ببیند کفگیری در دست دارد یا خریداری کرده و به خانه می برد
نشانه این است که با فرد دلخواه و مورد علاقه اش ازدواج می کند و تشکیل خانواده می دهد
ولی برای مرد متاهل معرف کسی است که خانه اش را می گرداند.
این شخص هم ممکن است همسر باشد و هم شخص دیگری که به خانم خانه کمک می کند
مثل خدمتکار ویا کنیز که همه کار های او را انجام می دهد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

6 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها