تعبیر خواب کنجد

تعبیر خواب کنجد

فهرست مطالب

برای آگاهی و اطلاع از تعبیر خواب کنجد این مطلب را دنبال کنید.

در بیشتر تعابیر گفتند؛ دیدن کنجد در خواب خوب است. و نشان از روزی و نعمت دارد. تعبیر خواب روغن کنجد، دلیل بر علم و دانش و حکمت می‌باشد.

تعبیر خواب، به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

بطور کلی تمام تعابیر کنجد اشاره بر خیر بودن و خوبی خواب دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • دیدن کنجد در خواب،به معنای مال و اموال حلال می‌باشد. که روز به روز بیشتر هم میشود. اگر در خواب دیدید، مقدار فراوانی کنجد دارید. یـعـنـی؛ به همان اندازه مال و اموال بدست خواهی آورد.
  • اگر در خواب دیدید، کاچی را با شکر و بادام و کنجد میخورید. یـعـنـی؛ به همان اندازه، از شخص بزرگ، به تو سود و منفعت می‌رسد.
منوچهر مطيعی تهرانی می گوید:
  • دیدن کنجد در خواب ما، خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت میباشد. یعنی، چیزی بیشتر از رزق و روزی همیشگی است.
  • اگر در خواب ببینید، نان می خورید. و بر روی آن کنجد پاشیده اند. چیزی بیشتر از حقوق و در آمد همیشگیتان، نصیب شما خواهد شد.
  • اگر در خواب دیدید، که دارید؛ از کنجدها روغن می گیرید. یعنی لب و لباب و بهره مالی نصیب شما خواهد شد. و این مالی است. که هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی آورد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx