تعبیر خواب کنجد

تعبیر خواب کنجد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای آگاهی و اطلاع از تعبیر خواب کنجد این مطلب را دنبال کنید.

در بیشتر تعابیر گفتند؛ دیدن کنجد در خواب خوب است. و نشان از روزی و نعمت دارد. تعبیر خواب روغن کنجد، دلیل بر علم و دانش و حکمت می‌باشد.

تعبیر خواب، به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

بطور کلی تمام تعابیر کنجد اشاره بر خیر بودن و خوبی خواب دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • دیدن کنجد در خواب،به معنای مال و اموال حلال می‌باشد. که روز به روز بیشتر هم میشود. اگر در خواب دیدید، مقدار فراوانی کنجد دارید. یـعـنـی؛ به همان اندازه مال و اموال بدست خواهی آورد.
  • اگر در خواب دیدید، کاچی را با شکر و بادام و کنجد میخورید. یـعـنـی؛ به همان اندازه، از شخص بزرگ، به تو سود و منفعت می‌رسد.
منوچهر مطيعی تهرانی می گوید:
  • دیدن کنجد در خواب ما، خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت میباشد. یعنی، چیزی بیشتر از رزق و روزی همیشگی است.
  • اگر در خواب ببینید، نان می خورید. و بر روی آن کنجد پاشیده اند. چیزی بیشتر از حقوق و در آمد همیشگیتان، نصیب شما خواهد شد.
  • اگر در خواب دیدید، که دارید؛ از کنجدها روغن می گیرید. یعنی لب و لباب و بهره مالی نصیب شما خواهد شد. و این مالی است. که هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی آورد.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها