تعبیر خواب کنگر

تعبیر خواب کنگر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کنگر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب  کنگر یک گیاه بیابانی و وحشی است که از کوه جمع می کنند.
کنگر در خواب های ما به مال حرام و به زبان گویاتر به مال دزدی تعبیر شده است . نه آن چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بلکه مالی است که قطعا حرام است اما کسی نمی داند صاحبش کیست.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

خواب خورشت کنگر

کنگر بدین معناست که اگر در خواب ببینید که در حال خوردن خورشت کنگر هستید
و خورش کنگر می خورید  نشانه این است که در زندگیتان غمگین و نگران و ناراحت می شوید و این خوابی خوب برای شما نیست

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن کنگر را در خواب خوب نمی داند و معتقد است خوردن خورشت کنگر در خواب تعبیرش ناراحتی است و نیکو نیست
و اگر از خوردن آن امتناع کرد و آنرا نخورد و میل نکرد، تعبیرش خوب است.

تعبیر خواب ابن سیرین

ابن سیرین تعبیر کننده مشهور و معروف میگوید: خوردن کنگر را در خواب نشان از ناراحتی می داند . و بدین معناست که ممکن است که اتفاقات بسیار بد و ناگواری برایتان بیوفتد. یا یکی از عزیزانتان را از دست می دهید.

روی هم رفته دیدن این گیاه در خواب خوب نیست مخصوصا اگر تیغ های آن را حس کنید و ببینید. تعبیر خوب و نیکویی ندارد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گیاه را مشاهده کنید.)

کنگر بدین معناست که اگر خواب ببینید که کنگر پاک می کنید
نشان هاین است که مالی و ثروتی به دست می آورید که بیهوده می کوشید آن را پاک کنید

دیدن کنگر طبیعتی گرم و خشک دارد و به همین علت آن را با ماست نیز می‌خورند
و در ضمن برای آن دسته از افرادی که گرم‌مزاج هستند، خوردن آن توصیه می‌شود

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx