تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کوه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کوه در خواب اشاره به یک کار بزرگ دارد و یا یک شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس برای شما.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب دیدید که از کوهی بزرگ بالا می روید معنی خواب شما این است که کار بزرگی و با شرافتی را شروع می کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن کوه در خواب مال و ثروتی است که با مکر و حیله به دست می آید.

اگر در خواب دیدید که در کوهی پنهان و قایم شده اید و نمی توانید بیرون بیایید
معنی خواب شما این است که شما را با مکر و حیله و فریبکاری در کاری می اندازند و رهایی از این کار خیلی سخت و دشوار است.

اگر در خواب ببینید بالای کوهی اذان می گویید و یا نماز می خوانید
معنی خواب شما این است که کارش بالا می گیرد.

اگر در خواب دیدید که در دامنه کوهی افتاده اید معنی خواب شما این است که به شما غم و اندوه و ناراحتی می رسد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب کوه بدین معناست که اگر در خواب ببینید که از کوهی سرسبز بالا می روید
معنی خواب شما این است که به زودی ثروتمند می شوید و مقام و منزلت بالایی به دست می آورید.

اگر در خواب خود را در حال بالا رفتن از کوهی ببینید و شما از صخره ای به پایین پرت شوید و بلافاصله بیدار شوید
معنی خواب شما این است که در زندگی شما تعقیراتی به وجود می آید
زیرا دیدن صخره در خواب ما نیز نشانه خوبی دارد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب صخره را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب دیدید آسان و به راحتی از کوه بالا می روید
نشانه این است که کار شما سهل و آسان و راحت می شود
ولی اگر در خواب دیدید که به سختی از کوه بالا می رویدنشانه این است که زندگی سختی در پیش دارید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx