تعبیر خواب کیسه کشیدن

تعبیر خواب کیسه کشیدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

کیسه کردن و دیدن چرک در خواب چه مفهومی دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب کیسه کشیدن همراه تعبیرک باشید.

دیدن و تعبیر خواب کیسه کشیدن روی بدن، به معنای پشیمانی و توبه کردن از گناهان، کارهای کراهت دار، بدی ها و… در گذشته میباشد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

کیسه کشیدن بدن ما توسط فرد دیگری در خواب، از کمک کردن شخصی، برای توبه فرد بیننده خواب، خبر میدهد.

اگر در خواب دیدیم که؛ فردی به بدن شخص دیگری کیسه می کشد، یعنی که آن فرد کیسه کش، به آن شخص دیگر برای توبه کردن، کمک می کند.

در تعبیر خواب کیسه کشیدن، دیدن چرک هایی که حین کیسه کشیدن خارج میشوند. در خواب، به دارایی و هزینه های زندگی مربوط میشوند.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت. که لوله لوله روی پوستتان دیدید، خواب شما می‌گوید که؛ خرج شما زیاد می‌شود. و هزینه زندگیتان بالا می ‌رود.

آنلی بیتون می گوید :

اگر کسی در گرمابه به کیسه کشیدن مشغول بود، معنی خواب این است که؛ دوستان خوبی در آینده خواهید داشت.

اگر در خواب، در حمام گل زرد و سفید ببینید، معنی خواب این است که؛ نا امیدی شما به امید تبدیل می شود.

اگر در خواب، خود حمام بخار ببینید، معنی این خواب این است که؛ دوستانی بد اخلاق در اطراف شما خواهند بود.

تعبیر خواب حمام کردن را در تعبیرک بخوانید.

علی بن محد بن العنبری گوید :

ممکن است کیسه کشیدن بر زن دلالت داشته باشد.

اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بیننده این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند. و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

علامه مجلسی (ره) گوید :

اگر در خواب ببینی که حمام رفتی و کیسه میکشی؛ توفیق زیارت یک امام را پیدا می کنی. چونکه همانطور که حمام پاک کننده است، زیارت امام هم پاک کننده روح از گناهان است.

 

مقالات مرتبط

3.1 7 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

17 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
17
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx