تعبیر خواب کیف مشکی

تعبیر خواب کیف مشکی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن ازتعبیر خواب کیف مشکی این مطلب را دنبال کنید .تعبیر خواب کیف مشکی بدین معناست که اگر در خواب کیف مشکی را بینید که در دست دارید
نشانه این است که پول و دارایی زیادی را به دست می اورید و همچنین به موفقیت می رسید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که برای همسرتان کیف مشکی را خریده ایدنشانه این است که خبر های خوب و خوشی به شما میرسد که حالتان را بسیار خوب میکند

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که کیف مشکی را دزدیده ایدنشانه این است که فردی می خواهد
که به شما آزار برساند و با شما دشمنی کند ولی بهتر است که از این انسان دوری کنید تا به شما آسیب نرساند.

اگر در خواب ببینید که در کوچه و یا خیابانی کیف مشکی را پیدا می کنید
نشانه این است که فردی میخواهد  که به شما در انجام کاری کمک کند و شما را به خواسته ها و آرزوهایتان برساند.

تعبیر خو اب کیف مشکی بدین معناست که اگر در خواب کیف مشکی را ببینید
که خریده اید و آن را به دوستتان هدیه می دهید
نشانه این است که در سرمایه گذاری شرکت میکنید و در این سرمایه گذاری پول زیادی را به دست می آورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید)

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب کیف مشکی را ببینید که آن را فردی به شما هدیه داده است
نشانه این است که دیگران پشت سر شما بد گویی میکنند
و به شما بی احترامی میکنندو شما را مسخره میکنند بهتر است که از این افراد سمی در زندگیتان دوری کنید

اگر در خواب کیف مشکی را ببینید که دوتا جیب و یک زیپ دارد نشانه این است که به خوشبختی و موفقیت می رسید.

اگر در خواب ببینید که کیف مشکی را پیدا کرده اید که پر از پول و اسکناس است
نشانه این است که در زندگی شانس بزرگی به دست می آورید و فردی وارد زندگی شما می شود که خوشحالی شما را فراهم میکند.

اگر در خواب ببینید که کیف مشکی دارید و آن را به فقیری می دهید
نشانه این است که  به تمام خواسته ها و آرزوهای خود می رسیدو همچنین در زمینه کاری خود پیشرفت می کنید

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب کیف مشکی بدین معناست که اگر در خواب کیف مشکی را ببینید که آن را به پدرتان می دهید
نشانه این است که دیگران به شما بی اعتنایی و بی مهری میکنندو شما از این امر ناراحتید و باعث عذاب و افسردگی شما می شود.

اگر در خواب کیف مشکی را ببینید که آن را همسرتان از شما می گیرد
نشانه این است که بین شما و همسرتان اختلاف و درگیری به وجود  می آید و اگر نتوانید مشکلات خود را حل کنید به طلاق منجر می شود.
اگر در خواب کیف مشکی را ببینید که پاره شده است و قابل استفاده نیست نشانه این است که خبر های بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد که حالتان بد می شود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

7 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها