تعبیر خواب کیف پول

تعبیر خواب کیف پول
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب کیف پول همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب کیف پول به هویت، اسرار و دارایی اشاره میکند. البته که؛ محتویات داخل کیف هم اغلب اوقات، در تعبیر خواب مهم و دارای معنی خاصی است.

دیدن کیف پول خالی در خواب، نشانگر احساس نا امنی و آسیب پذیری شما است. تعبیر دیدن گم کردن کردن کیف پول نشانه، عدم امنیت مالی است. و احساس می کنید که؛ از لحاظ مالی و اقتصادی آینده روشنی ندارید.

شما می توانید برای معنادهی به خواب هایتان از پاسخگوی آنلاین تعبیر خواب استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

دیدن کیف در خواب، معرف و بیانگر ظرفیتی است که؛ در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم. و کسی از آن آگاه نیست.

یکی ظرفیت و جنبه مقام ندارد و دیگری ظرفیت پول. حتی هستند افرادی که ظرفیت محبت را نیز ندارند. البته معبرین اسلامی، کیف پول (کیسه) را با توجه به پر و یا خالی بودنش تعبیر و تفسیر کرده‌اند.

ابراهیم کرمانی ‌گوید :

اگر در خواب ببینی کیف پول را همراه با پول ‌هایش از دست داده ‌ای، به این معنی است که؛ شخصی را پند و نصیحت می‌ کنی ولی آن فرد توجهی به تو نخواهد کرد.

اگر ببینی کیف پول تو باز بوده و پول هایش بهم ریخته است، این خواب نشانه رهایی از مشکلات است.

آنلی بیتون می ‌گوید :

دیدن کیف پول در خواب، علامت آن است که در به نتیجه رساندن وظایف خود، دقت کافی به خرج می ‌دهید.

اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از جواهر و اسکناس نو است، به این معنی است که؛ با افرادی که سرزنده و دلخوش همنشینی خواهید کرد.

دیدن کیف پول کهنه و قدیمی در خواب، علامت آن است که به کارهای سخت و دشوار دست خواهید زد.

جابر مغربی ‌گوید :

اگر در خواب دیدی کیف پول تو پاره می ‌باشد، دلیل بر این است که راز تو فاش می ‌شود.
اگر ببینی کیف پول پاره را دوخته‌ ای، یعنی راز تو پوشیده و مخفی می‌ ماند.

تعبیر خواب ابن سیرین 

اگر در خواب ببینی کیف پولی به دست آورده ‌ای که در آن پول وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی و معاش و مایحتاج زندگانی تو گسترده می ‌شود.

اگر خالی باشد، تعبیرش برعکس حالت قبلی است.

پروفسور کارل یونگ می گوید :

دیدن کیف پول خالی، بیانگر احساس آسیب پذیری یا نا امنی است.

خواب دیدن اینکه کیف پولتان را گم می ‌کنید، بیانگر این است که، نیاز دارید بیشتر مراقب خرج و مخارج و مسائل مالی ‌تان باشید.
تعبیر دیگر این است که گم کردن کیف پول بیانگر این است که، تماس با هویت واقعی تان را از دست می‌دهید. شما در مورد تغییرات و عدم اطمینان‌ هایی که در زندگی تان رخ می‌ دهد، نگرانید.
دیدن کیف پول در خواب، بیانگر هویت شخصی شما یا امنیت مالی شماست.
خواب دیدن اینکه کیف پولتان دزدیده شده است بیانگر این است که کسی ممکن است تلاش کند از شما سو استفاده کند. شاید کسی، قلب شما را دزدیده است.

تعبیر خواب رنگ کیف پول :

دیدن کیف پول زرد و یا طلایی در خواب، نشان دهنده ثروت و قدرت است.

کیف پول سیاه در خواب یعنی، شما می خواهید احساسات واقعی تان مثل یک راز باقی بماند.

تعبیر دیدن کیف پول سفید در خواب، مربوط به بی گناهی و پاکی است.

تعبیر خواب رنگ ها را در تعبیرک میتوانید بخوانید.

تعبیر کیف پول چرمی :

دیدن کیف پول چرمی در خواب، نشانگر تلاش شما برای کسب موفقیت در زندگی است.

تعبیر خواب چرم و مفاهیم آن را در تعبیرک بخوانید.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx