تعبیر خواب کیف چرمی

تعبیر خواب کیف چرمی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب کیف چرمی اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کیف چرمی نشانه رسیدن به خواسته ها وآرزوهایتان است.

اگر در خواب ببینید که کیف چرمی دارید و آن را به فرزندتان می دهید
نشانه این است که پول و ثروت فراوانی به شما می رسد و در زندگی پیشرفت میکنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

تعبیر خواب کیف چرمی بدین معناست که اگر در خواب کیف چرمی را ببنیید
که پاره شده است نشانه این است که مشکلات و گرفتاری هایی برایتان به وجود می آید.

اگر در خواب کیف چرمی را ببینید که درون آن پر از پول است
نشانه این است که در زندگی به خوشبختی می رسید و عمچنین آرزوعای شما بر آورده می شود.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب کیفی را ببینید که چرمی است و آن را از داخل کوچه پیدا کنید
نشانه این است که دیگران شما را فریب می دهند و شما را از خواسته هایتان دور می کنند.

اگر در خواب ببینید که همسرتان به شما کیف چرمی را هدیه می دهد
نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد و به خوشی می رسید و غم غصه هایتان تمام می شود.

تعبیر خواب کیف چرمی بدین معناست که اگر در خواب ببینید که کیف چرمی دارید و آن را به پدرتان می دهید
نشانه این است که یکی از عزیزان و یا دوستانتان در حادثه ای جان خود را از دست می دهند.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که خوارتان برای شما کیف چرمی میخرد
نشانه این است که فردی به زندگی شما می آید و با احساسات شما بازی میکند.

دیدن کیف پول  چرمی در خواب، علامت آن است که در به نتیجه رساندن وظایف خود،
دقت کافی به خرج می‌دهید.و در نهایت به موفیت می رسید و بهرتین نتیجه را میگیرید.

اگر خواب ببینید در کیف پولتان چرمی است و  پر از جواهر و اسکناس نو است
به این معنی است که با افرادی که سرزنده و دلخوش همنشینی خواهید کرد
و غم و غصه های شما تمام می شوند و به خوشی و سعادت می رسید

مطیعی تهرانی میگوید

خواب دیدن اینکه کیف پول چرمی تان دزدیده شده است
بیانگر این است که کسی ممکن است تلاش  و کوشش کند از شما سو استفاده کند.
شاید کسی، قلب شما را دزدیده است و می خواهند که ان را به تصاحب ببرند.

اگر در خواب ببینید که دانش آموزی کیف چرمی خود را گم کرده است
نشانه این است که دست به کاری ناشایست می زنید که ممکن است آبروی شما برود و کسی دیگر با شما صحبت نکند.

تعبیر خواب کیف چرمی بدین معناست که اگر در خواب ببییند که مادرتان برای شما کیف چرمی می دوزد
نشانه این است که فردی تمام پول و دارایی شما را به غارت می برد و آنها را می دزدد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

دیدن کیف چرمی پاره در خواب نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که ناراحت کننده و تلخ است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها