تعبیر خواب گاراژ

تعبیر خواب گاراژ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا مبی خواهیم مطالبی را درم ورد تعبیر خواب گاراژ به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گاراژ بدین معناست که اگر بيننده خواب ببيند که در گاراژ است
و نداند براي چه کاري به آن جا آمده است
تحول و تعقیری در زندگي او پيدا مي شود. -اين جا منظور از گاراژ ترمينال است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بيننده خواب ببيند که در گاراژ انتظار مسافري و یا فردی  را دارد،

نشانه این است که ميهماني براي او ميرسد يا خبري به او مي دهند که این خبربسیار ارزشمند است
و اهميت اين خبر و ميهمان بستگي به حالت بيننده خواب دارد. و باعث خوشحالی او می شود.

تعبیر خواب گاراژ بدین معناست که اگر خوشحال باشد
خبري خوش دريافت مي کند يا ميهماني برايش مي رسد
که دوستش دارد و چنان چه غمين و گرفته باشد خبري بد به او مي دهند
يا ميهماني مزاحم براي او مي رسد.و یا حادثه و یا تصادفی برای او پیش می آید

تعبیر خواب گاراژ بدسین معناست که اگر بيننده خواب در گاراژ عازم سفر باشد
ولي نداند به کجا مي خواهد برود خوب نيست.

اگر جواني در خواب ببيند در گاراژ است و خود او بايد رانندگي کند و عده اي مسافر را جا به جا نمايد خوب و نیکو است

زيرا خواب او مي گويد جوان زندگي خانوادگي تشکيل مي دهد يا کاري به او محول مي کنند
که چند نفر را زير فرمان دارد. اگر زن جواني ببيند در گاراژ است و با شادي انتظار کسي را دارد که نداند کيست صاحب فرزند مي شود.

و بدین معناست که خوشی و رزق و روزی و نعمت و پول به زندگی او می آید
و همچنین خدا به او یک پسر می دهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پسر را مشاهده کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها