تعبیر خواب گارگاه

تعبیر خواب کارگاه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کارگاه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کارگاه اگر در خواب خود کارگاه ببینید معنی خواب شما این است که دشمنان نقشه ها و طرح های شما را برای موفقیت نابود می کنند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب خود یک کارگاه خیلی بزرگ ببینید معنی خواب شما این است که در محل کار خود بسیار خوب عمل می کنید.

اگر در خواب خود یک کارگاه ببینید معنی خواب شما این است که به شما احترام بیشتری نسبت به قبل گذاشته می شود. و شما را ارزشمند محسوب می کنند

اگر در خواب دیدید که در یک کارگاه هستید معنی خواب شما این است که یک سفر و مسافرت کوتاه به خارج از کشور می روید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدید که دیگران در کارگاه هستند معنی خواب شما این است
که باید با مخالفن خود مبارزه  و ستیز کنید.

تعبیر خواب کارگا هبدین معناست که اگر در خواب دیدید که یک کارگاه می خرید
معنی خواب شما این است که ضررهای خیلی بزرگ شما را تهدید می کند
و در کارتان ممکن است که به بن بست برسید.

اگر در خواب دیدید که مالک یک کارگاه هستید معنی خواب شما این است
که پریشانی و نگرانی  و دلهره شما را تهدید می کند.

اگر در خواب دیدید که کار دنیا را انجام می دهید معنی خواب شما این است که کار آخرت شما مشکل دارد.

اگر در خواب دیدید که مشغول به کار آخرت هستید معنی خواب شما این است که کار آخرت شما درست می شود.

اگر در خواب دیدید که کار دنیایی شما درست شده است
معنی خواب شما این است که اجلتان نزدیک است. و به زودی می میرید

اگر کار دنیایی شما درست نشد معنی خواب این است که عمرتان طولانی و دراز است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx