تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب گاو تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

در خواب اگر گاویی را دیدید یا در خواب دیدید که گاو را سر میزنید یا در خواب گاو نری را دیدید  و کنجکاوید که بدانید تعبیر خوابتان چیست و آیا نشانه خوبی دارد؟!

در این مطلب تمامی تعابیری که درباره تعبیر خواب گاو بیان می شود را برای شما تعبیرکی های عزیز توضیح خواهیم داد

و در نهایت شما تعبیرکی های عزیز می توانید با مطالعه این مطلب به تعبیر خواب کامل و دقیق خود برسید.

اگر در خواب گاو ببینم چه معنی می دهد؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید

1-شما اگر در خواب گاو های چاقی را دیدید نشانه ثروت و مالی فراوان است.

2-اگر شما در خواب گاو های ضعیف را دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

3-اگر گاوی سیاه را در خواب خریداری کردید به زودی شما یا یکی از نزدیکان شما ازدواج خواهد کرد.

4-در خواب اگر گاو سیاه را دیدید نشانه افرادی بدون ثبات اخلاقی است که حرفشان را زود تغییر می دهند.

5-اگر در خواب ببیند که گاو نری  به کوچه و محله شما می آید نشانه خیر و برکت است.

6-اگر گوشت گاو نر را در خواب بفروشید به معنی خرید و فروش در بیداری می باشد.

7-جنگ با گاو نر در خواب نشانه جنگ و دعوا با بزرگی است.


همچنین بخوانید :تعبیر خواب ازدواج


امام جعفر صادق (ع) می فرماید

اگر شخص بیننده خواب در خواب گاو را ببیند 6 تعبیر دارد:

 1. فرمانروائی
 2. مال
 3. بزرگی
 4. ریاست
 5. سال نیکو
 6. منفعت بسیار
کارل گوستاو یونگ می گوید

1-اگر در خواب گاو ماده را ببینید بسیار نیک و خوب است و همچنین در این خواب مژده ای بزرگ را به شما اطلاع می دهد.

2-در خواب اگر گاو را ببینید می تواند بیانگر جاه و مقام باشد.

دوشیدن گاو

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که سر گاو نر را می برد می تواند بیانگر این باشد که جاه و مقامش را از دست می دهد

و اطرافیان شخص بیننده خواب دیگر به او احترام نمی گذارند.

 

ابن سیرین می گوید

1-اگر در خواب ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است.

2-در خواب اگر گاوی ماده را بدوشید و شیر آن را میل کنید نشانه افزایش مال و برکت شماست.

3-اگر در خواب گاوی چاق را بخرید تعبیرش گرفتن همسری توانمند و توانگر است.

4-در خواب اگر در خواب بیند گاو ماده ای خریده و با او هم کلام شود، به معنای فراهم شدن زندگی خوب است

آمدن گاو ماده به منزل نشانه مال و برکت فراوان است.

یوسف نبی می گوید

اکثر شما  تعبیر خواب هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را از حضرت یوسف شنیده اید و دوباره برای شما در اینجا آورده ایم.

فرعون یا پادشاه مصر خواب دید که هفت گاو چاق در حال خوردن خوشه های سبز هستند که هفت گاو لاغر می آیند و گاو های چاق را می خورند و تمام خوشه های سبز به خشکیده تبدیل می شود.

از حضرت یوسف خواستند که این خواب را برایشان تعبیر کند و او نیز اینگونه وصف کرد:

هفت‏ سال پی در پی می‏کارید و آنچه را برداشت کردید بجز مقداری که میخورید باقی را ذخیره و انبار کنید.

آنگاه پس از آن هفت‏ سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد.

آنگاه پس از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن سال باران می‏رسد و در آن آب میوه می‏ گیرند.

لوک اویتنهاو می گوید

اگر شخص بیننده خواب گاو را در حالت های مختلف ببیند تعابیر زیر را دارد:

 • اگر در خواب ببیند که گاویی را زبح می کند می تواند بیانگر این باشد که به در آمد می رسد.
 • در خواب اگر فقط گاو را ببیند می تواند بیانگر این باشد که در در تجارت به سود زیادی می رسید.
 • اگر در خواب ببیند که گاو را به چرا می برید می تواند بیانگر این باشد که مشکلاتتان حل می شود.
 • در خواب اگر گاو چاقی را ببیند می تواند بیانگر این باشد که خوشبختی نزدیک است.
 • اگر در خواب گاو لاغری را ببیند می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد مشکلاتی برایتان پیش آید.
 • در خواب اگر گوشت گاو را دیدید می تواند بیانگر این باشد که روابط خوبی را با اطرفیانتان خواهید داشت.

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

13 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها