تعبیر خواب گرامافون

تعبیر خواب گرامافون

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گرامافون به شما گزارش دهیمتعبیر خواب گرامافون یا «گرام»نشانه انسال وراج و پر سخن و پر چانه است که به زندگی شما راه می یابد و یا راه یافته و هست و شما هنوز به او توجه ندارید.

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

این انسان مزاحم در خانه شما، شاید در همسایگی شما زندگی می کند و با وراجی و مکرر گویی های خویش عذابتان می دهد.

مطیعی تهرانی میگوید

گرام یا گرامافون برای زن جوان،نشانه مادر شوهر ایرادگیر و بهانه گیر است
برای مرد جوان مادر زنی بد بهن و وراج است، که همیشه مهمان خانه داماد است و به خانه خودش باز نمی گردد.

تعبیر خواب خریدن گرامافون

اگر در خواب خود ببینید گرام خریده اید، چنین کسی با شما آشنا می شود. و با او دوستی میکنید

اگر ببینید گرام و یا گرامافون کهنه و قدیمی خانه خود را دور می افکنید،
نشانه این است که از شر مزاحمت آدم مزاحم و پرحرفی آسوده می شوید.

اگر در خواب ببینید که گرامافون خود را می فروشید خوب است چون خواب شما می گوید به نحوی محترمانه او را از خود دور می کنید.

اما آدم وراج و مزاحم ممکن است مادرشوهر یا مادرزن نباشد.

ممکن است همسایه نباشد. چه بسا همسر بیننده خواب باشد.

این چیزی است که خود انسان بهتر از معبر می تواند تشخیص دهد.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب گرامافون بدین معناست که اگر در خواب ببینید که دوستتان برای شما گرامافون می خرد
نشانه این است که عشق و محبت و خوشی به زندگی شما می اید و به چیز های خوبی در زندگی می رسید و همچنین پیشرفت می کنید

اگر در خواب ببینید که همسرتان برای شما گرامافون می خرد نشانه این است که خیانتی در راه است
و همسرتان به شما خیانت خواهد کرد و شما را ترک می کند

اگر در خواب ببینید که برای غریبه ای گرامافون می خرید نشانه این است که بیماری می گیرید
که درمان ندارد و کسی به شما در بهبود آن کمک نمی کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

اگر در خواب گرامافون خراب را ببینید نشانه این است که از دیگران به شما طلم و بدی میشود
و آنان با شما دشمن خواهند شد و به شما بی توجهی میکنند و شما را ارزشمند محسوب نمی کنند

اگر در خواب گرامافون طلایی را ببینید نشانه این است که خداوند به شما فرزندی می دهد و به خوشی می رسید

اگر در خواب بببینید که گرامافون را برای مردی می خرید نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که نگران کننده است و باعث افسردگی شما می شود

اگر در خواب گرامافون را ببینید که کودکی آن را به شما می دهد نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می رسد و شما نیز به تمام آرزو های خود می رسی د و در زندگی پیشرفت میکنید و از کارهایتان نتیجه خوبی را دریافت میکنید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx