تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

فهرست مطالب

در این مقاله ما ابتدا قصد داریم شما را با معانی مختلف تعبیر خواب گربه آشنا کنیم و اگر شما خوابی دیدید که در آن گربه وجود داشته باشد به معنی خواب خود پی ببرید اما اگر خواب شما در این مقاله توضیح داده نشده بود می توانید در نظرات یا بخش گفتگوی آنلاین خواب خود را بفرمایید.

گربه حیوانی است که مردم دو دیدگاه متفاوت در مورد آن دارند. یک نوع گربه را زیبا، آرام و ملوس می دانند و برخی نیز گربه را حیوانی بی صفت،وحشی و قدر نشناس می دانند که هر کدام برای این صفات دلایل خاص خود را دارند.

اما ما به تمامی حالت های وجود گربه در خواب می پردازیم و تعبیر خواب گربه را به طور کامل در زیر قرار دادیم

اینکه شما در خانه خود گربه ای ببنید نشانه از دزدی می باشد که در انتظار حمله به خانه شماست و در صورتی که در خواب ببیند که با هر تلاش و زحمتی نمی توانید گربه را از خود دور کنید نشانه بدبختی شماست.

ما با تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان خواب را برای شما تعبیر خواهیم کرد.

اگر ببیندن چند گربه در جایی جمع هیتند به این معنا است که  چند زن در مورد او حرف میزنند و غیبت میکنند.

گربه به معنای زنی بی حیا و بی عفت نیز است.

اگر در خواب ببیند که گربه را بغل کرده و بر دوش گرفته است یعنی زنی حیله گر بر شما مسلط میشود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

  1. دزد
  2. عمار به معنای غیبت کننده
  3. بیماری
  4. زن مهربان و دلسوز
  5. جنگ دشمنی

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن گربه در خواب به معنای مردی دزد است اگر ببیند که گربه ای در خانه او بیاید به این معنا است که دزدی به خانه او می آید.

اگر ببیند که از خانه آن چیزی بخورد به این معنا است که دزدان از خانه آن چیزی می دزدند
اگر ببیند که آن را کشت یعنی اینکه دزد را می کشد.

گربه در خواب مردی است با خصلت های دزد و بدی ولی گربه نمتواند که یک مرد را تجسم کند زیرا اصلا خصلت های مرد در آن پیدا نیست بر عکس بیشتر آن ها را متیوان در زن یافت.

اگر ببیند که از آلت تناسلی او گربه در می آید به این معنا است که صاحب فرزندی دزد خواهد شد.

تعبیر خواب گربه از نظر حضرت یوسف

اگر گربه را بکشید یعنی شما خطا بزرگی مرتکب شدید و انگار یک فقیر را از بین بردید.

تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر خواب گربه سیاه :

دیدن گربه سیاه در خواب نشانه خوبی ندارد و به منظور کاهش توانایی ها و روانی شدن است. مردم قدیم اعتقاد داشته اند که گربه سیاه به معنای مرگ و بدیختی است.

 

نظر آنلی بیتون برای تعبیر خواب گربه

اگر در خواب ببیند که نمیتواند گربه ای را از خود دور کند نشانه بدبختی است.

اگر که در خواب ببیند که گربه ها در خواب به شما چنگ میزنند و حمله میکنند یعنی اینکه دشمنان تلاش میکنند تا مال و ثروت شما را از شما بگیرند.

اگر در خواب ببیند که گربه ای را از خود دور میکنید یعنی مشکلات زندگی را کنار زده و مشهور و ثروتمند خواهید شد

تعبیر ابراهیم کرمانی در مورد خواب گربه:

اگر در خواب ببیند که گوشت گربه را میخورد به این معنا است که از طریق مسافرت ثروتی به دست خواهد آورد.

اگر ببینی که لباس گربه را بر تن کرده ای به این معنا است که با زنی زیبا و ثروتمند ازدواج خواهی کرد ولی او دزد و خصلت های بدی دارد.

لوک اویتنهاو میگوید:

دیدن گربه سیاه در خواب به نشانه بدبختی و ضعف است.

تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب گربه سفید :

دیدن گربه سفید و به معنی خوبی هایی است که جلوی بدی ها را گرفته است. و سمبل کارهایی است که در زیر به آن اشاره میکنیم.

  1. راز آلودگی.
  2. غیر قابل پیش بینی بودن.
  3. شوخی.
  4. آب زیر کاه بودن.
  5. کنار کشیدن.
3.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx