تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این مقاله ما ابتدا قصد داریم شما را با معانی مختلف تعبیر خواب گربه آشنا کنیم و اگر شما خوابی دیدید که در آن گربه وجود داشته باشد به معنی خواب خود پی ببرید اما اگر خواب شما در این مقاله توضیح داده نشده بود می توانید در نظرات یا بخش گفتگوی آنلاین خواب خود را بفرمایید.

گربه حیوانی است که مردم دو دیدگاه متفاوت در مورد آن دارند. یک نوع گربه را زیبا، آرام و ملوس می دانند و برخی نیز گربه را حیوانی بی صفت،وحشی و قدر نشناس می دانند که هر کدام برای این صفات دلایل خاص خود را دارند.

اما ما به تمامی حالت های وجود گربه در خواب می پردازیم و تعبیر خواب گربه را به طور کامل در زیر قرار دادیم

اینکه شما در خانه خود گربه ای ببنید نشانه از دزدی می باشد که در انتظار حمله به خانه شماست و در صورتی که در خواب ببیند که با هر تلاش و زحمتی نمی توانید گربه را از خود دور کنید نشانه بدبختی شماست.

ما با تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان خواب را برای شما تعبیر خواهیم کرد.

اگر ببیندن چند گربه در جایی جمع هیتند به این معنا است که  چند زن در مورد او حرف میزنند و غیبت میکنند.

گربه به معنای زنی بی حیا و بی عفت نیز است.

اگر در خواب ببیند که گربه را بغل کرده و بر دوش گرفته است یعنی زنی حیله گر بر شما مسلط میشود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 1. دزد
 2. عمار به معنای غیبت کننده
 3. بیماری
 4. زن مهربان و دلسوز
 5. جنگ دشمنی

تعبیر خواب گربه از ابن سیرین

دیدن گربه در خواب به معنای مردی دزد است اگر ببیند که گربه ای در خانه او بیاید به این معنا است که دزدی به خانه او می آید.

اگر ببیند که از خانه آن چیزی بخورد به این معنا است که دزدان از خانه آن چیزی می دزدند
اگر ببیند که آن را کشت یعنی اینکه دزد را می کشد.

گربه در خواب مردی است با خصلت های دزد و بدی ولی گربه نمتواند که یک مرد را تجسم کند زیرا اصلا خصلت های مرد در آن پیدا نیست بر عکس بیشتر آن ها را متیوان در زن یافت.

اگر ببیند که از آلت تناسلی او گربه در می آید به این معنا است که صاحب فرزندی دزد خواهد شد.

تعبیر خواب گربه از نظر حضرت یوسف

اگر گربه را بکشید یعنی شما خطا بزرگی مرتکب شدید و انگار یک فقیر را از بین بردید.

تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر خواب گربه سیاه :

دیدن گربه سیاه در خواب نشانه خوبی ندارد و به منظور کاهش توانایی ها و روانی شدن است. مردم قدیم اعتقاد داشته اند که گربه سیاه به معنای مرگ و بدیختی است.

 

نظر آنلی بیتون برای تعبیر خواب گربه

اگر در خواب ببیند که نمیتواند گربه ای را از خود دور کند نشانه بدبختی است.

اگر که در خواب ببیند که گربه ها در خواب به شما چنگ میزنند و حمله میکنند یعنی اینکه دشمنان تلاش میکنند تا مال و ثروت شما را از شما بگیرند.

اگر در خواب ببیند که گربه ای را از خود دور میکنید یعنی مشکلات زندگی را کنار زده و مشهور و ثروتمند خواهید شد

تعبیر ابراهیم کرمانی در مورد خواب گربه:

اگر در خواب ببیند که گوشت گربه را میخورد به این معنا است که از طریق مسافرت ثروتی به دست خواهد آورد.

اگر ببینی که لباس گربه را بر تن کرده ای به این معنا است که با زنی زیبا و ثروتمند ازدواج خواهی کرد ولی او دزد و خصلت های بدی دارد.

لوک اویتنهاو میگوید:

دیدن گربه سیاه در خواب به نشانه بدبختی و ضعف است.

تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر خواب گربه سفید :

دیدن گربه سفید و به معنی خوبی هایی است که جلوی بدی ها را گرفته است. و سمبل کارهایی است که در زیر به آن اشاره میکنیم.

 1. راز آلودگی.
 2. غیر قابل پیش بینی بودن.
 3. شوخی.
 4. آب زیر کاه بودن.
 5. کنار کشیدن.

تعبیر خواب گربه بر اساس موضوعات متفاوت

در ادامه این مسیر ما بر اساس موضوعات مختلف گربه تعبیر خواب را گفته ایم.

گربه های زیاد در خانه

در خصوص خواب دیدن گربه‌های زیاد در خانه، ممکن است تعبیرات متفاوتی وجود داشته باشد. اما در برخی فرهنگ‌ها، گربه به عنوان نمایانگر توانایی‌های پنهان و رمزآمیز انسان شناخته می‌شود. در این حالت، ممکن است دیدن گربه‌های زیاد در خواب نشانه‌ای از پنهان ماندن توانایی‌ها یا مسائلی مرتبط با مهارت‌ها و قابلیت‌های شما باشد که ممکن است بیش از حد و یا به صورت ناخودآگاه در زندگی روزمره‌تان به کار نرود.

گربه های کثیف

در مورد خواب دیدن گربه کثیف، ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از مسائلی مربوط به کثافت یا عدم تمیزی در زندگی روزمره باشد. به عنوان مثال، ممکن است این خواب نشان دهنده ناخشنودی یا ناکامی در محیط کار یا زندگی شخصی باشد که باعث ایجاد استرس و ناراحتی شود.

در برخی موارد دیگر، خواب دیدن گربه کثیف می‌تواند نمایانگر احساسات منفی مانند نگرانی، اضطراب یا پریشانی باشد که در زندگی روزمره دارید و این احساسات به صورت زیرسطحی در خواب‌های شما بازتاب می‌یابد.

گربه وحشی

خواب دیدن یک گربه وحشی می‌تواند نمادی از احساسات یا وضعیت‌هایی مانند خشونت، تهدید، یا نگرانی باشد. در برخی موارد، خواب دیدن گربه وحشی می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما با یک مسئله یا فردی در زندگی خود مواجه هستید که برایتان تهدید آنطور که فکر می‌کردید، خطرناک است. این ممکن است به شما اعلام کند که باید با این وضعیت برخورد کنید یا از راهکارهای مختلفی برای مقابله با این مشکل استفاده کنید.

همچنین، گربه وحشی می‌تواند نمادی از خودکارآمدی، استقلال و اعتماد به نفس باشد. این نشان می‌دهد که شما ممکن است دارای قدرت داخلی و توانایی برای مقابله با موقعیت‌های چالش برانگیز باشید.

گربه تمیز و خوشگل

در تعبیر خواب‌ها، دیدن یک گربه تمیز و خوشگل ممکن است نمایانگر مفهوم‌های مثبت باشد. در این حالت، گربه به عنوان نمادی از زیبایی، آرامش، و طهارت مطرح می‌شود.

1. خوشبختی و آرامش: دیدن یک گربه تمیز و خوشگل ممکن است نمایانگر حالتی از آرامش و خوشبختی در زندگی شما باشد. این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما در زندگی خود در حال تجربه لحظات شاد و رضایتمندی هستید.

2. طهارت و پاکی: گربه‌ها معمولاً به دلیل اهمیتشان برای پاکی و طهارت مشهور هستند. بنابراین، دیدن یک گربه تمیز ممکن است به شما یادآوری کند که مسائل روحی و انسانی در زندگی‌تان نیاز به پاکی و تمیزی دارند.

3. شان و ارزش: گربه‌ها چندانی نیاز به تزیینات و آرایش‌های بیرونی ندارند و با این حال، می‌توانند بسیار شیک و جذاب به نظر برسند. در نتیجه، دیدن یک گربه خوشگل ممکن است به شما یادآوری کند که ارزش شما به عنوان یک فرد بیشتر از ظاهر بیرونی‌تان است و باید به ارزش‌ها و شخصیت خود افتخار کنید.

در کل، تعبیر خواب گربه تمیز و خوشگل به شما یادآوری می‌کند که برای دستیابی به آرامش، پاکی، و ارزش شخصیتی، باید به خودتان احترام گذاشته و زندگی‌تان را با خوشبختی و رضایت زیست.

غذا دادن به گربه

غذا دادن یک گربه در خواب می‌تواند نمادی از مفهوم‌های مختلف باشد:

 1. مراقبت و اهمیت از دیگران: غذا دادن به گربه در خواب ممکن است نمادی از مراقبت و توجه به دیگران باشد. این ممکن است نشانه‌ای از مشاعر مثبت شما نسبت به کسانی باشد که به آنها اهمیت می‌دهید و تلاش می‌کنید تا آنها را حمایت کنید.
 2. احساس مسئولیت: غذا دادن به گربه ممکن است نشانگر احساس مسئولیت و تعهد شما باشد. این نمایانگر این است که شما تمایل دارید که به کمک دیگران برسید و وظایف خود را انجام دهید.
 3. توجه به نیازهای درونی: ممکن است غذا دادن به گربه در خواب به نمایانگر نیاز شما به رسیدگی به نیازها و خواسته‌های درونی شما باشد. این ممکن است نشانگر آن باشد که شما به دنبال رضایت و خوشبختی خود و دیگران هستید.

در کل، تعبیر خواب غذا دادن به گربه می‌تواند به شما یادآوری کند که ارتباط با دیگران، مراقبت و توجه به نیازهای آنها، و احساس مسئولیت مهمی در زندگی شما دارند

صحبت کردن گربه

در تعبیر خواب‌ها، صحبت کردن با گربه می‌تواند نمادی از تعامل با طبیعت داخلی شما یا اجزایی از ذهنیت شما باشد که معمولاً نمی‌توان به صورت واضح یا آشکار در زندگی روزمره دید. این ممکن است نشانه‌ای از واکنش‌ها یا افکار غیرقابل انکار شما نسبت به مسائل یا وضعیت‌هایی در زندگی باشد که در حال حاضر با آنها مواجه هستید. در اینجا چندین معنای ممکن برای خواب صحبت کردن با گربه می‌تواند ارائه شود:

 1. اطلاعات نهان: گربه ممکن است نمادی از حساسیت و ذهنیت نهان باشد. به عنوان مثال، صحبت کردن با گربه می‌تواند نمایانگر بیان احساسات یا نیاز به ابراز احساسات خودتان به صورت غیرمستقیم باشد.
 2. ارتباط با طبیعت داخلی: صحبت کردن با گربه ممکن است نمایانگر ارتباط شما با جانداران دیگر و تمایل شما به تعامل با طبیعت داخلی خود باشد.
 3. نشانه از انعکاس شخصیتی: ممکن است صحبت کردن با گربه نمایانگر ویژگی‌هایی از شخصیت شما باشد، مثلاً حساسیت، احترام به دیگران، یا توجه به جزئیات.
 4. نیاز به شنیدن: این خواب ممکن است نمایانگر نیاز شما به شنیده شدن، درک شدن و ارتباط معنی‌دار با دیگران باشد.

در کل، تعبیر خواب صحبت کردن با گربه می‌تواند به شما یادآوری کند که ممکن است نیاز به برقراری ارتباط معنوی با دیگران داشته باشید یا دارای احساساتی نسبت به اموری در زندگی‌تان باشید که نیاز به بیان دارند

گربه حامله

در تعبیر خواب‌ها، دیدن یک گربه حامله می‌تواند نمادی از مفهوم‌های مختلف باشد که بستگی به شرایط و متن خواب دارد. در اینجا چندین معنای ممکن برای خواب دیدن گربه حامله می‌تواند ارائه شود:

 1. رشد و توسعه: گربه حامله ممکن است نمایانگر فرایند رشد، توسعه و زمانی که چیزی در حال آماده شدن برای ظهور است، باشد. این می‌تواند به شما یادآوری کند که شما در حال توسعه و رشد شخصی یا حرفه‌ای هستید.
 2. آمادگی برای مسئولیت: حاملگی گربه می‌تواند نشانه‌ای از مسئولیت پذیری و آمادگی برای پذیرش نقش وظیفه و مراقبت باشد. ممکن است به شما یادآوری کند که در حال آماده شدن برای مراقبت و مسئولیت‌های جدید در زندگی هستید.
 3. آینده و پیش‌بینی: دیدن یک گربه حامله ممکن است نشانگر آینده و آینده نزدیک شما باشد، به عنوان مثال ممکن است به شما یادآوری کند که یک زمان مهم یا تغییری در زندگی شما نزدیک است.
 4. معنای زنانه: حاملگی نمادی از معنای زنانه و قدرت زایمان است. این ممکن است به شما یادآوری کند که بخشی از زنانه‌ترین و نرمال‌ترین جنبه‌های شخصیت شما در حال بروز است.

در نهایت، تعبیر خواب گربه حامله بستگی به شرایط و وضعیت شخصی خواب‌بین دارد. برای درک بهتر، بهتر است با توجه به جزئیات و شرایط خاص خودتان، به معنای واقعی و مفید خواب خود پی ببرید.

مقالات مرتبط

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
7
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx