تعبیر خواب گرداب

تعبیر خواب گرداب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گرداب به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گرداب می تواند به ترس درونی شما از رو به رو شدن با بحران هایی اشاره داشته باشد
که در ناخودآگاه شما دفن شده اند و در گذشته ی شما باقی مانده اند.
گرداب در تعبیر خواب روان شناسی، با احساسات و ناخودآگاه مرتبط می باشد
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر در خواب احساس کنید که در گرداب گیر افتاده و در حال غرق شدن هستید،
این خواب نشان می دهد که موضوعات مرتبط با احساسات  و عواطف در حال ایجاد تنش هایی جدی در روان شما هستند
و قدرت روانی شما را مختل کرده اند.
این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار و احساسات و عواطفی که ایجاد شده اند را شناخته ورک کنید
که افکار منفی چگونه در شما یک بحران عاطفی را ایجاد کرده اند و در حال از بین بردن قدرت روانی شما می باشند.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب گرداب بدین معناست که اگر در خواب مشاهده کنی که توسط فرد دیگری از گرداب نجات پیدا می کنید، و آنان شما را نجات می دهندباید بدانید که در تعبیر خواب روان شناسی، انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم،(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب نجات دادن را مشاهده کنید.)
سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید،
توجه داشته باشید که این افراد چه احساس، فکر یا خاطره ای را در شما زنده می کنند؟
این خواب از شما می خواهد تا شناخت شهودی خود را دست کم نگرفته و اجازه ندهید
که ترس و اضطراب یا ظاهر بینی، شما را به سمت مسیر هایی سوق دهد
که باعث گرفتن تصمیمات زیان بار خواهند شد
یا شما را در تنگناهای جدید عاطفی و رمانتیک گرفتار خواهند کرد.
به اندازه ی کافی به خاطر ترحم و توجه به احساسات و گشودن قلب خود بر انسان های نامناسب و قدر ناشناس آسیب دیده اید.
این خواب از شما می خواهد تا بار شنونده ی نیاز های درونی خودتان باشید
و کنترل جریان های احساسی را به دست بگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها