تعبیر خواب گردن

تعبیر خواب گردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گردن در خواب  نشان دهنده رابطه بین ذهن و بدن است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب گردن خود را ببینید ، تعبیرش آن است که ناراحتیهای موجود ، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب  وبدی خواهد گذاشت .
صحبت کردن در مورد گردن کسی ، آن است که عشق به مادیات و پول و دارایی باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ،
تعبیرش آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد که هیچ کس از او خوشش نمی اید و سمت او نمی روند.

اگر در خواب ببینیدی که زنی بر گردنش گردنبند آویزان کرده نشانه این این ست که اتفاقات خوبی برایش میافتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گردنبند را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب باری را روی گردنش دید تعبیرش بیماری  و یا مرگ است
اگر خواب دید که باری روی گردنش هست اما بابت آن رنج و سختی نکشید
نشانه این است که او فرد دیندار و خداپرستی است و راه کج بر نمی دارد.

تعبیر خواب بسته بودن گردن با غل و زنجیر ، آنست که به دروغ  و الکی مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی،
اگر مرد خوب و صالحی در خواب ببیند که گردنش با غل و زنجیر بسته بود ،
نشانه آنست که از کار دنیوی  و کار دنیایی دست می‌کشد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب ببینید که گردنتان با چوب بسته بود آنست که امانتی بر گردن تو می‌باشد،ولی امانت‌داری را به جا نمی‌آوری،
بسته بودن گردن با زنجیری از جنس نقره ، آنست که به خاطر زن دچار رنج و زحمت  و گرفتاری می‌شوی،
و اگر از طلا باشد، یـعـنـی رنج و زحمت تو از جهت مال و اموال می‌باشد.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx