تعبیر خواب گز

تعبیر خواب گز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گز به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گز خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش و کوشش و سختی فراوان به دست می آید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر بیننده خواب, ببیند که در خواب گز می خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد

علامت آن است که, معیشت و زندگی او تامین می گردد و کامش شیرین می شود و شادی و خوشحالی برای او پیش می آید
و اتفاقات خوبی در زندگی اش می افتد که باعث خوشحالی اش می شود

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب گز بدین معناست که اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد
نشانه این است که  از جانب او هم سود و منفعت  می برید و هم , خوشحال و شاد می شوید

خریدن گز در خواب همان است که گفتم یعنی مالی است حلال  و پاک که با زحمت به دست می آید
اما, اگر در خواب دیدید گز با مغز پسته یا مغز بادام به شما تعارف کردند برای خوشایند شما کاری می کنید

که صداقت در آن نیست.بله درویی و فریب در ان است و آن کارتان به سرانجام نمی رسد
وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فریب و خیانت و حیله و نیرنگ است
و گرفتن , چنین گزی  نشانه خدمتی است خائنانه.
هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بیشتر باشد فریب و نیرنگ بیشتر است.

تعبیر خواب گز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که گز لای دندانتان گیر کرده است
نشانه مصیبت و گرفتاری و بلا در زندگی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دندان را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که بچه ای گز می خورد نشانه این است
که رزق و روزی فراوانی به شما می رسد و به همه خواسته های خود می رسید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx