تعبیر خواب گلاب

تعبیر خواب گلاب

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گلاب همراه با تعبیرک باشید.

دیدن گلاب در خواب، از وقایعی نویدبخش، شادی، وفاداری، خوشبختی و امیدواری خبر میدهد. اگر دختر مجردی، در خواب ببیند، گلاب میگیرد. به این معنی است. که بزودی ازدواجی که دوست دارد، به او پیشنهاد خواهد شد.

اگر در خواب، رایحه گلاب را استشمام کردید. این خواب از؛ شادی و خوشحالی بسیار، آگاهی میدهد. در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب گلاب اشاره بر خوشبختی، سعادت و عمر طولانی نیز دارد. دیدن گلاب از گل رز، برای دختران همسری بسیار محترم و اهل زندگی میباشد. برای خواندن تعبیر خواب گل رز میتوانید، به این صفحه رجوع کنید.

دیدن گل خشک و بدون آب در خواب، به معنای، فوت شدن عزیزان و آشنایان نزدیک میباشد. در صورت تمایل میتوانید برای خواندن، تعبیر خواب گل محمدی به این صفحه مراجعه کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • ديدن گلاب درخواب، دليل بر تندرستی است. و اینکه؛ مردم او را ستایش میکنند.
  • اگر بينید گلاب بر روی كسی میریزید. یعنی؛ آن شخص تندرست و سلامت میباشد
  • اما خوردن، گلاب دلیل بر غم و اندوه است.
جابر مغربی می گوید:
  • اگر بينید كه گلاب به بقیه میدهید. یعنی به نيكویی مشهور خواهید شد.
  • اگر معلم باشید. دليل است كه مردم از علم شما بهره مند میشوند.

منوچهر مطيعی تهرانی می گوید:

  • گلاب در خواب اشک است. اما؛ بايد ديد گلاب را کجا و در چگونه در خواب مي بينيم.
  • اگر در خواب بوی گلاب را استشمام کردید، خوب است. و خبری خوشایند به شما ميرسد.
  • ولی اگر ديديد، که گلاب داريد. و از آن مصرف ميکنيد، گريه خواهيد کرد.
  • اگر ببینید در خواب، کسی گلاب ميپاشد. خبر از کسی میدهد. که گریه و اشک شما را در می آورد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx