تعبیر خواب گلو

تعبیر خواب گلو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گلو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب گلو بدین معناست که اگر کسی در خواب گلوی خود را سالم دید، نشانه آن است که حلال خور است و اگر گلوی خود را متورم دید،  نشانه آن است که مال و روزی حرام خوار می خورد
و اگر گلوی خود را فراخ و باز دید، بدین معناست که روزی و ثروتش زیاد می شود.  اگر در خواب دیدید که تنگی گلو دارید
دلیل به خصلت خست و تنگ نظری دارد.
تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.
به تعبیری دیگر، گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت  و گفت و گو یا معامله دارید.
اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند، نشانه آن است که  دروغ می گویید و تهمت می زنید یا مجبور به دروغ گویی و فریبکاری می شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب گلو ، دلیل بر امانت داری است و  به معنای گذاردن وام.
اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود،
نشانه آن است که امانت داری می کند و وام  میگذارد،
اگر بیند که رنجی  از درد گبو می کشد، تعبیرش به خلاف و بر عکس این است

جابر مغربی میگوید:

اگر خواب ببینی زالویی وارد گلوی تو شده است، یـعـنـی در خانه خودت دشمن خواهی داشت و به اندازه‌ای  که زالو به گلوی تو صدمه و آسیب زده، آن شخص به تو صدمه و آسیب خواهد زد و برای تو مشکل و گرفتاری به وجود می‌آورد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن گلویی زیبا ، علامت یافتن مقامی بالاتر و وسیع تر در زندگی است اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند ، نشانه آن است که هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید که او شما را با فریب و حیله گری به مسیری غلط کشانده است.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب ديدن گلوى لاغر ، به معناى شكست در انجام كارهاست.

اگر شخصى را ببينيد كه گلويش را بسته است،
نشانه ى آن است كه آن شخص تأثيرات  خوب و مثبتى روى ديگران مى گذارد و باعث خوشحالیشان می شود.

اگر در خواب ببینید که گلویتان درد میکند،بدین معناست که در زندگیتان تعقیرات و تحولاتی ایجاد می کنید

اگر كسى خواب ببيند كه خودش را از حلق آويزان كرده، نشانه این است که بلا و گرفتاری برایتان می اید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx