تعبیر خواب گل بنفشه

تعبیر خواب گل بنفشه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب گل بنفشه این مطلب را دنیال کنید.

تعبیر خواب گل بنفشه یعنی اگر درخواب ببیندکه بنفشه را از بوته یا درخت جدا میکنید دچار غم و اندوه فراوان میشود.

تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف فردی که زمین دار و صاحب ثروت و ملک و املاک است.

اگر ببینی در داخل شیشه روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زنی بسیار ثروتمند و با ایمان ازدواج می‌کنی.

دیدن گل بنفشه در خواب نشان دهنده این است که ب زودی صاحب خوشبختی میشوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در بیداری فصل بنفشه باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی از یک  زن یا «کنیزی» به تو می‌رسد یا اینکه خدا فرزندی به شما میدهد.

و اگر یک زن گل بنفشه را در خواب ببیند دختری می آورد که در تمام زمینه ها با او رقابت خواهد کرد.

اگر بنفشه را از درخت خویش جدا بیند،دچار بلا و گرفتاری میشوید.

ابراهیم کرمانی میگوید.

اگر زنی در خواب ببیند که به شوهر خودش گل بنفشه میدهد بدین معناست که به زودی شوهرش او را طلاق میدهد.

اگر ببینی شخصی یک دسته گل بنفشه به تو می‌دهد، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید

بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامي براي زن، غم و اندوه  است

و جدائي و اين مطلقا با رنگ بنفش و تيره اين گل زيبا ارتباط مي يابد

و در عين حال زيبايي اش و تعادلي که پروردگار خالق جهان در ترکيب اجزا و رنگ هاي تشکيل دهنده آن به کار گرفته است که بی شک  ظرافت و زيبائي و شگفتی زن را دارد.

اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند که بوته کوتاه دارد

نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد.

اگر جوان است عاشق و معشوق کسی می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد.

بو کردن گل بنفشه در خواب دین معناست که با تواضع وفروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx