تعبیر خواب گل خطمی

تعبیر خواب گل خطمی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گل خطمی به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب گل خطمی در خواب به دو شکل است. یا نهال خطمی را با گل و برگ و ساقه می بینید و یا گل خطمی را که مانند _ گل سرشوی _ از آن استفاده می شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد و به این صورت که بیماران را با جوشانده گل خطمیتنقیه می کنند و یا به عنوان ملین و مسهل خورانده می شود.

در سایتما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

آنلی بیتون میگوید

گل خطمی در خواب اگر در فصل خود دیده شود، به معنای منفعت و سود و خیر کم است و بی وقت،
و همچنین نماد بر غم و ناراحتی و افسردگی است
و بدین معناست که اتفاقات بسیار بد و ناگواری برایتان می افتد

تعبیر نهال خطمی در خواب

دیدن نهال خطمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی، گل خطمی سفید بهتر از گل خطمی کبود یاسرخ
و صورتی است  و نشانه خبوی دارد و نشانه رخ دادن اتفاقات خوب است

دیدن گل خطمی به رنگ قرمز نشانه خوشبختی وسعادت است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید.)

منوچهر تهرانی می گوید

چیدن گل خطمی بهره یابی است به قدر گلی که می چینید.
اما اگر خطمی را به عنوان دارو دیدیدو مجبور بودید از آن بخورید یا استفاده کنید
نشانه این است که خبر بد و  اندوهی به شما می رسدکه کراهت آن بیشتر از غم و غصه آن است.

اگر گل خطمی خوردید یعنی شما را مجبور به انجام کاری مکروه  و اشتباه و گناه می کنند
و اگر شما به کسی  گل خطمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را به کاری مکروه دعوت می نمایید.

گل خطمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در خواب دارد شدید نیست
.نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی که می بخشدزیاد می ماند
و این هر دو به قدر عمر گل نهال خطمی دوام دارند.

خوردن گل  خطمی، نماد ضرر کردن است و شستن سر با آن به معنای توبه کردن  از گناهان و اشتباهات است .

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها