تعبیر خواب گل زنبق

تعبیر خواب گل زنبق
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطبع شدن از تعبیر خواب گل زنبق این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب گل زنبق  در خواب نیکو نیست. گل های زنبق، کوکب، اختر، داودی را گل های غم و اندوه دانسته اند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
رنگ  گل زنبق فرق نمی کند ولی اگر یافت شود از همه بدتر زرد است.
دیدن گل زنبق را در خواب رو به رویی با غم و اندوه نوشته اند و همین تعبیر را دارد گرفتن و دادن آن.
کاشتن گل زنبق در صورتی که در عالم خواب بدانید دارید گل زنبق می کارید فتنه انگیزی است و چنانچه دیگری در خانه شما زنبق بکارد در کارتان فتنه می کند.

معبران برای گل هایی که پیاز دارند و آن دسته که به وسیله پراکندن تخم کاشته می شوند تفاوت هایی قائل هستند

و عمدتا گل های پیازدار را خوب نمی دانند.
زنبق یکی از گل هایی است که خبر از غم و رنج می دهد.
نوع دیگر دسته بندی گل ها از نظر معبران فصل به گل نشستن آن هاست و گل هایی که در پائیز گل می دهند
گل های خوبی شناخته نشده اند و تعابیر خوشی درباره آنها موجود نیست.

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن زنبق در خواب ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد .
شاید هم به مجازات شدیدی محکوم شوید .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

اگر زنبقی را از میان شاخ و برگ درختان ببینید ، نشانه آن است که پس از ازدواج به زودی همسر خود را از دست خواهید داد .

اگر از لابلای گلهای زنبق کودکان خردسال را به خواب ببینید ،
علامت آن است که کودکان خردسال شما به علت ضعف قوای جسمانی به بیماری مبتلا خواهند گشت .

اگر دختری خواب ببیند گلهای زنبق می چیند ، نشانه آن است که نامزد او به بیماری شدید مبتلا خواهد شد و شادمانی به اندوه مبدل خواهد گشت

اگر دختری گلهای پژمرده زنبق به خواب ببیند ،نشانه آن است که غم و اندوه به زودی گریبان او را خواهد گرفت .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx