تعبیر خواب گل نرگس

تعبیر خواب گل نرگس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گل نرگس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب گل نرگس خوب است و به معنای عشق و دوستی و خبرهای خوب است و آرامش در زندگی را نوید می دهد. دیدن  گل نرگس در چند حالت تعبیر خوبی ندارد
مانند دیدن  گل نرگس پژمرده و یا پرپر کردن گل نرگس که البته آن هم می تواند به دلیل حالت روحی نامساعد شما در لحظه دیدن خواب باشد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

در گل نرگس از اکثر معبران بزرگ آمده است که دیدن  گل نرگس معنی و تعبیر خوبی دارد به جز چند مورد به عنوان مثال لوک اویتنهاو گل نرگس را نماد بی وفایی می داند و یا برخی معتقدند
دادن گل نرگس به شوهر در خواب نشانه جدایی و اختلاف است و یا کندن و پرپر کردن گل نرگس تعبیر خوبی ندارد

به گفته حضرت دانیال گل نرگس برای زنان می تواند فرزند آوری باشد و این فرزند دختر است
ولی اگر دختر مجرد خواب گل نرگس ببیند
معنی این است که به زودی با فرد مورد علاقه اش ازدواج می کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

گل نرگس برای زن باردار

گل نرگس برای زن باردار به این معنی است که او صاحب فرزند دختر خواهد شد.
معبران دیدن  گل نرگس برای زن باردار را دختر زیبا تعبیر کرده اند.

گل نرگس برای مردان نیز خوب است. اگر مردی در خواب گل نرگس ببیند عشق در زندگی اش بیشتر می شود
و اگر مجرد باشد عشق جدیدی به زندگی اش وارد می شود.
به طور کلی تعبیر خواب گل نرگس برای مردان به معنای دوستی است.

پژمرده شدن گل همان طور که در بیداری یادآور خمودگی است
دیدن آن در خواب نیز تعبیر خوبی ندارد.
اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می‌شود.

مقالات مرتبط

4 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx