تعبیر خواب گناه کردن

تعبیر خواب گناه کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب گناه کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گناه کردن بدین معناست که اگر شخصی گناهی را در خواب ببیند به معنای قرض در بیداری است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
و اگر خود را در حال انجام گناه ببیند یعنی در بیداری به قرض گرفتن معنا خواهد شد.

تعبیر خواب ابن سیرین

شخصی اگر در خواب ببیند که در حال انجام گناه است اما درمورد گناه چیزی نداند
یعنی نوع گناه انجام شده را نداند، به این معناست که در بیداری دچار فتنه خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که به خاطر انجام گناهی در حال گریه و زاری و غصه خوردن است
معنایش این است که خداوند بلند مرتبه به خاطر فضل و رحمت خود گناهان او را خواهد بخشید.
احتمالا این فرد در بیداری گناهی انجام داده و از آن شرمسار  و خجالت زده است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر فردی در خواب خود را در حال انجام گناه و خطا ببیند یعنی به مصیبت دچار می شود.

دیدن این خواب ها ناخوشایند بوده و در زمان بیداری باید توبه و استقفار نمود و باید صدقه دهید.

اگر ببینید که در خواب گناهی می کنید و به فردی دروغ میگویید نشانه این است که مصیبت و گرفتار می شوید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده:

اگر فردی خود را در حال انجام گناه ببیند یعنی در بیداری دچار رنج و سختی  و گرفتاری و بلا خواهد شد.

اگر فردی دیگران را در خواب در حال گناهی ببیند نشان دهنده این است که فردی به او خیانت می کند و او را فریب می دهد.

اگر شخصی معشوق خود را در حال خیانت در خواب ببیند به این معناست که از زنی در بیداری به او ارث و میراث و پول خواهد رسید.

اگر در خواب دشمنان خود را در حال انجام گناه دیدید یعنی در بیداری یکی از بستگان  و اقوام و آشنایان شما از دنیا خواهد رفت و یا اتفاقات بسیار بد و نامطلوبی برایتان می افتد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx