تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گنج به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گنج نماد مال، ثروت و پول  ودارایی است.
و همچنین دیدن گنج در خواب نشان دهنده تصویری از چیزی است که از نظر روان شناختی با ارزش و مورد توجه می باشد.
در سایت ما متیوانید تعبیر خواب انلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن گنج این گونه بیان می‌کند که اگر دیدی در خواب گنج یافته‌ای تعبیرش بیماری خواهد بود
و اگر گنج ناپدید گردد و گم شد تفسیری خلاف بیماری  دارد یعنی بدین معناست که سلامت و تندرست می شوید.

کارل یونگ میگوید:

دیدن گنج این است که مهارت یا استعداد نهانی را آشکار کرده‌اید.
این خواب نمادی از ارزش شما و چیزی است که باید به جهان پیشنهاد دهید.
تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که ارزش شما یا گنج شماست.

آنلی بیتون میگوید:
دیدن گنج در خواب، علامت آن است که ناگهان به ثروت و دارایی دست خواهید یافت.
 اگر در خواب ببیند که گنج گم کرده اید در خواب،
علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد و دیگر با شما ارتباط برقرار نمی کنند.تعبیر خواب دیدن صندوق گنج بیانگر استعداد‌های نهفته تان است.به حس امنیت و تعلق اشاره دارد.شما از جایگاهتان در یک موقعیت یا رابطه خوشحال هستید و احساس خوبی دارید.
خواب دیدن اینکه به درون صندوقچه گنج نگاه می‌کنید بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی ارزشمند از گذشته تان را دوباره بدست آورید.خواب دیدن اینکه شما گنج را دفن می کنید بیانگر این است که به آینده فکر می‌کنید. شاید استعداد یا مهارتی وجود دارد که می خواهید از دیگران پنهان نگه دارید و آن را به هیچ عنوان آشکار نکنید.
اگر در خواب ببینید گنجی پیدا می کنید که آن الماس یا مرواریدی در آن صندوق است، این خواب هم تصویری از همان گنج درونی نهفته در شما است.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx