تعبیر خواب گیاه

تعبیر خواب گیاه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گیاه به مشا گزارش دهیم.

تعبیر خواب ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر بيند در ميان گياه زار مقيم شد، دليل است در راه دين ثابت بود و ایمانش قوی است در راه خداوند قدم می گذارد

تعبیر خواب گیاه بدین معناست که اگر بيند بر تن او گياه رسته بود، دليل كه نعمت و رزق و روزی و خوشی و خوشبختی بر وي زياده شود.

اگر بيند گياه از صحرا به خانه برد، دليل كه از سفر مال و ثروت و دارایی حاصل نمايد.

اگر بيند گياه از خانه بيرون ريخت، دليل است مال خود به كار خير صرف نمايد و به دیگران کمک می کند.
اگر بيند گياه مي خورد، دليل كه دچار بيماری شود و اتفاقات بدی برایش می افتد (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن گياه درخواب، بر پنج وجه است.
اول: دين و ایمان
دوم: مال و ثروت
سوم: فرزند. و خانواده
چهارم: ولايت و فرمانروايي.
پنجم: نيكوئي حال (خوبي وضع و حال).

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب دیدن گیاه بدین معناست که دیدن گیاهان در خواب نشانه این است که در آینده اتفاقات بدی برایتان می افتد که ممکن است حالتان بد شود و افسرده شوید.

ديدن گياهان سمي در خواب ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد زیرا آنان می خواهید با فریب دادن شما را آزار دهند ولی شما مانع آن شوید.

ديدن گياهان دارويي در خواب ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي  و خوبی در كنار شما خواهند بود
و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx