تعبیر خواب یادداشت

تعبیر خواب یادداشت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب یادداشت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب  یادداشت در خواب بیانگر پیام مهمی است که شما نیاز دارید انتقالش دهید.
چیزی هست که نیاز دارید اجازه دهید دیگران بدانند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
همچنین خواب دیدن اینکه شما یادداشت را مرور می کنید نمادی از این است که به دنبال دانش و اطلاعات هستید و همچنین علم و دانش کسب می کنید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید خاطره ای یا نوشته ای ، علامت آن است که درگیر کار بیهوده ای خواهید شد
که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد . و هیچ سود و فایده ای ندارد و بسیار کار بیهوده و بی ارزشی است

اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می کنند ، نشانه آن است که فردی از شما در خواست کمک  و یاری می کند
و شما را با درخواست خود نگران و ناراحت ومضطرب می سازد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب کمک کردن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب یادداشت بدین معناست که اگر در خواب یادداشتی پیدا کنید ، نشانه آن است که با قبول کردن وظیفه ای جدیدی ، به دیگران سود  و منفعت و خیر و فایده خواهید رساند
ودر انجام کارى موفق خواهید بود. و نتیجه خوبی را دریافت میکنید و پیسرفت میکنید

تعبیر خواب گم کردن یادداشت

اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم کرده اید ، علامت آن است که در تجارت زیان ناچیزی خواهید دید. و ضرر میکنید

یادداشت می تواند نشان از غم ،ضرر، پریشانی، اضطراب و در مواقعی نیز سود رساندن به دیگران باشد که در مطالب ذیل به صورت مفصل شرح داده شده است.

اگر ببینید که یادداشت های خود را گم کرده اید نشانه این است که مشکلات و گرفتاری های برای شما پیش می آید
که سخت زندگی شما را درگیر می کند و خطر دارد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها