تعبیر خواب یوز پلنگ

تعبیر خواب یوز پلنگ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب یوز پلنگ به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب یوز پلنگ  در خواب اشاره دارد به دشمنی که فرومایه و پست است و در مقابل شما چیزی برای ارائه ندارد.

اگر در خواب دیدی که با یوزپلنگ غذا می خوری معنی خواب تو این است که از شر دشمن رها می شوی.
در سایت ما میتوانید تعبیرخواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینی که یوز پلنگ به تو حمله کرده است معنی خواب تو این است که دشمن به تو ضرر می رساند و باعث اذیت و آزار تو می شود.

اگر در خواب دیدی که یوز پلنگ با تو جنگ کند و او را شکست دهی و یا بکشی معنی خواب این است
که بر دشمن خود پیروز می شوید و موفقیت کسب میکنید.

مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن یوزپلنگ در خواب نشان دهنده دشمن ضعیف و پست است
که نمی تواند رو در رو با شما دشمنی کند
و فقط از طریق غافلگیر کردن شما می تواند به شما آسیب بزند.

اگر یوزپلنگ رام شما شده باشد و با شما هم غذا شود
معنی خواب این است که از دشمنی یک دشمن پست رها می شوید.

اگر یوزپلنگ در خواب به شما حمله کند ، دشمن به شما ضربه می زند و اگر شما او را از خود راندید
یعنی از شر چنین دشمنی رها می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

اگر در خواب دیدید که با یوزپلنگی می جنگید و او را می کشید
معنی خواب شما این است که در زندگی توفیق پیدا می کنید و موفق می شوید.و در کارهایتان پیشرفت می کنید.
اگر در خواب دیدید که یوزپلنگی دنبال شما می آید و شما را تعقیب می کند
معنی خواب شما این است که وعده هایی به شما داده شده است
و احتمالا از این وعده ها پشیمان می شوید و عمل نمی کنید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx