تعبیر خولب پشت بام

تعبیر خواب پشت بام

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پشت بام این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پشت بام  در خواب به تعبیر خواسته ها و یا آرزوهای قلبی و بلند مدت بیننده ی رویا است که در ذهن او بیشمار است، پشت بام نشانه رفعت مقام و جاه و عظمت وبزرگی است
وچنانچه خودتان را در پشت بام دیدید به اندازه ارتفاع آن  پشت بام ترقی و پیشرفت می کنید و محترم وعزیز می شوید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب دیدن  پشت بام  نشانه رفعت و عظمت و برگی است.
اگر ازپشت بام به پائین بیائید نشانه این است که به مقامی دست می باید
و چنانچه از آن بالابیفتید  نشانه آن است که کاری مهم یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید از دست می دهید
و چنانچه کاسب و بازرگان باشید زیان مالی خواهید دید و شکست می خورید

تعبیر خواب این سیرین

تعبیر خواب دیدن پشت بام مجهول زنی است به قدر بلندی پشت بام اما بام نمی تواند زن باشد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ات نشستی، یـعـنـی با پادشاه جدیدی ارتباط و مصاحبت  و دوستی برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت و سود می‌بینی.

اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند،
یعنی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد که بباعث خوشحالی تو می شود و حالت را خوب می کند.

مطیعی تهرانی میگوید:

چنانچه که ببینید روی  پشت بام آسوده و بی خیال و آرام نشسته اید  بدین معناست که کار شما نظام آرام بخشی می یابد.
اگر روی  پشت بام بودید و آن جا رختخواب گسترده ای هم بود
نشانه آن است که به وسیله زنی که با او ازدواج می کنید  و تشکیل خانواده می دهید،
به ترقی و تعالی می رسید و در کارهایی که انجام می دهید پیشرفت می کنید و بزرگ و مشهور  و معروف می شوید.

اگر از پائین به بالای پشت بام مرتفعی نگاه کنید ندانسته از ضعف و زبونی خویش بیمناکید
و چنانچه از روی  پشت بام به پائین نگاه کنید
نشانه آن است که  از پایداری موقعیتی که دارید نگران و ناراحت می شوید.
اگر در خواب ببینید که روی  پشت بام مرتفعی طاقباز خوابیده اید به طوری که آسمان را می توانید ببینید
نشانی از گشادگی کارهاست و فرح و سرور و شادمانی است.
و چنانچه روی سینه خوابیده باشید برای شما گرفتاری و مشکل به وجود می اید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx