تعبیر خواب بوس کردن

تعبیر خواب بوس کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بوس کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بوس کردن به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
در حالت کلی طبق ، بوس کردن نشانه خیانت است.
حال اگر در خواب شخصی شما را ببوسد بدانید نسبت به شما خیانت می شود و اگر شما شخصی دیگر را ببوسید عامل خیانت خود شما خواهید بود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب دید که کسی را بوس کرد ، نشانه این است که آن شخص به خواستگاری او می آید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خواستگاری را مشاهده کنید.)

اگر کسی یه را ببوسی یعنی دوستش داری و اگر آن شخص غریبه بود
نشانه آنست که به او از جایی که نمیداند ، خیر و منفعت  و سود میرسد
ولی اگر آن شخص آشنا بود ،نشانه آنست که از آن فرد آشنا خیر و منفعت  و سود دریافت میکند.

تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم نشانه این است که از غم و اندوه فارغ می شوید و ناراحتی هائی که دارید از بین می رود و خوشی به زندگی شما می اید.

اگر عمیق فردی را  بوس کردی نشانه این است که  فراغت شما از غم و غصه بیشتر است
و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب نشانه ستیز و دشمنی است

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه میدهد،نشانه آنست که آن شخص خواستگار او خواهد بود.ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف  و آرزوهای خودت نمی رسی.

اگر کسی در خواب ببیند مرده به او بوس می داد ، نشانه آنست که از مال یا از علم آن مرده چیزی به او میرسد  و ثروتمند می شود.

تعبیر خواب به شهوت به مردی بوسه دادن ، نشانه سود بردن از ان شخص است.

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح  نشانه حسرت خوردن و اندوه است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می باشد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx