تماس با ما

**تعبیر خواب داخل تلگرام پاسخ داده نمیشود. فقط انتقادات و پیشنهادات**

کابر گرامی، شما میتوانید از طریق تلگرام تعبیرک انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را به ثبت رسانید. 
آدرس تلگرام پشتیبانی تعبیرک:

@sptabirak

**تعبیر خواب داخل تلگرام پاسخ داده نمیشود. فقط انتقادات و پیشنهادات**

به این مقاله امتیاز دهید