دعاهای دفع آزار و اذیت دشمن

دعاهای دفع آزار و اذیت دشمن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی از دعاهای دفع آزار و اذیت دشمن با تعبیرک بمانید.

ظالمان و زورگویان هرگز عاقبت به خیر نمی شوند. اگر در زندگی شما هم کسانی هستند که باعث رنج و ناراحتی شما شده است، می توانید به خداوند بزرگ متوسل شوید. و از او چاره جویی کنید.

دعا برای دفع آزار و اذیت دشمنان را در تعبیرک بخوانید.

دفع آزارواذیت دشمن

برای دفع آزار و اذیت دشمن و شر ایشان 161 بار (یامانع) و هم چنین برای مطیع شدن همسر و شریک زندگی روایت شده است.

دربرابردشمن

در مقابل خصم 21 مرتبه (یاجبار) بخوانند از خصم به انسان صدمه ای نمی رسد.

غلبه بردشمن

امام معصوم فرموده اند: هر که در وقت وضو ساختن بر هرعضوی سه (۳) بار بگوید (یا قادِر) بردشمن غالب آید. اگرچه ضعیف بود. هر کس اسم (یاقدیر) (بسیار و همیشه توانا) را در وقت وضو بسیار بگوید بر دشمن غالب شود. و به جهت قوت قلب و تسلط بر امور و اندازه قرار دادن هر چیزی این ذکر مجربست. برای این قسم، تعداد ذکر نشده است. و باید بر آن مداومت نمود.

بستن دهان دشمن

برای بستن دهان دشمن ذکر (یاصمد) خوانده شود. (تعداد مشخصی ندارد)

دفع شر دشمن

جهت دفع شر دشمنی که شرش غیر مستقیم می رسد، مداومت بر ذکر (یاحسیب) نافع است

دفع دشمن

امام رضا فرمود: هر که ازجهت دفع دشمن قوی هر روز80 نوبت بگوید (یاحسیب) واز روز پنجشنبه شروع کند. از شر او خلاص شود.

دفع دشمن

خواندن اسم (یا رقیب) به تعداد 7 مرتبه برای دفع دشمن قوی مجربست.

دفع دشمن

اگر کسی می خواهد دفع خصم دشمن کند، هنگام بروز خطر از جانب آن دشمن بر خواندن اسم (نعم المولی و نعم النصیر) به تعداد 350 مرتبه در هر روز مداومت شود. و برای گرفتن نتیجه سریعتر روز جمعه بعد از طلوع آفتاب خدا را به این اسم بخوانید. و جهت رفع حاجات این ذکر را بخوانید.

حفظ ازظالمین

کسی که 70مرتبه بگوید (یاخافض) خدا او را از شر ظالمین حفظ می نماید.

حفظ از ظالمین

کسی که در شب تاریک در حال سجده 1000مرتبه بگوید: (یا مذل الجبارین و مبیر الظالمین ان فلانا اذلنی فخذلی حقی منه) پس حق خود را می گیرد. و کسی که در سجده 66 مرتبه بگوید (الهی آمنی من فلان) خدا او را ایمن می گرداند از شر او.

مقالات مرتبط

4.2 5 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx